STOCKHOLM 20150713 En gravid kvinna stÂr vid en dator p en arbetsplats Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

Foto: Christine Olsson/TT

Hotell- och restaurangfackets (HRF) medlemsregister innehåller namn på 60 000 personer som inte är medlemmar. Högst tveksamt och strider förmodligen mot personuppgiftslagen, skriver Hotellrevyn.

– Om man inte har fungerande gallringsrutiner bryter man mot lagen, säger Katarina Högquist, jurist på Datainspektionen, till tidningen.

Facket har omkring 30 000 medlemmar, men registret innehåller 98 000 individer. Uppgifterna kan innehålla lön, hemligt telefonnummer och om personen har hemlig identitet.

– Vi har identifierat problemet, men jag har ingen exakt förklaring till varför det har blivit så. När vi bytte medlemssystem 2014 fördes även historiken över, men det gjordes också en viss rensning, säger HRF:s ekonomichef Mikael Victor.

Att låta gamla uppgifter ligga kvar är inte tillåtet.

– Medlemskap i fackföreningar är känsligt i lagens mening, precis som medlemskap i politiska partier, och kan användas emot en i värsta fall, säger Högquist.