STOCKHOLM 20160721 Fˆr‰ldraledig pappa gÂr p promenad med sitt barn Foto: Izabelle Nordfjell / TT / kod 11460

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

ARBETET DEBATT. Även egenföretagare ska bli en del av den framgångsrika svenska modellen med fungerande trygghetssystem, och för det jobbar Unionen hårt. Det skriver Lars Jagrén, chefsekonom, och Hans Fryklund, ordförande för Unionen Stockholm. 

Arbetsmarknaden och ekonomin förändras i snabb takt. Traditionella begrepp som fasta arbetstider eller att man har en traditionell arbetsplats där arbetet utförs luckras upp. Den moderna människan är uppkopplad mer eller mindre konstant och arbetet kan utföras hemifrån, från caféet runt hörnet eller i tunnelbanan.

Begreppen anställd och arbetsgivare blir allt luddigare när antalet långa fasta anställningar minskar. I stället ökar antalet företagare och frilansare eftersom allt fler jobbar mot olika typer av plattformar som förmedlar arbeten och uppdrag. Vi går mot en arbetsmarknad med ”uppdragsgivare och uppdragstagare”.

Utvecklingen skapar i grunden mycket mer av möjligheter än hot. Tillväxtpotentialen i form av nya affärsmöjligheter, nya företag och snabbare tillväxt är stor.  Men – och det är ett viktigt men – det förutsätter att vi gradvis kan förnya både regelverk och den framgångsrika svenska partsmodellen på arbetsmarknaden.

Den grupp på arbetsmarknaden som personifierar denna förändring allra tydligast är egenföretagarna. Gruppen ökar i snabb takt. Någon tillförlitlig statistik på antalet företagare finns dessvärre inte, men antalet personer med F-skatt eller verksamma som VD/i styrelser har under de senaste sex åren stigit med omkring 35 000 personer i Stockholms län och är nu knappt 250 000 personer.

Utvecklingen har medfört att man ofta hör synpunkten att facket har spelat ut sin roll, eller i vart fall blivit omsprungna av verkligheten. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Unionens huvudmål är att skapa fler och bättre jobb, där egenföretagandet är en viktig pusselbit. Vi jobbar för att även egenföretagarna ska bli en del av den framgångsrika svenska modellen med fungerande trygghetssystem.

Unionen strävar efter att den framväxande plattformsekonomin också måste ha någon form av reglering som säkerställer schyssta villkor både för uppdragstagaren och uppdragsgivaren. Uppdragstagaren ska inte bli den nya daglönaren.

Sverige behöver i grunden fler företag och fler växande företag. Fyra av tio tjänstemän har funderat på att starta eget, men hindren är många. Några av de största problemen har sin grund just i det faktum att trygghetssystemen är byggda för personer med anställning, liksom för stora organisationer.

Bara att få sin sjukpenninggrundande inkomst fastställd är svårt, och att kunna ta ut hel föräldrapenning utan att företaget hotas är i det närmaste omöjligt. Andra typiska problem är regelkrångel, som gör att många företagare väljer att förbli små trots möjligheter att växa. Var sjätte egenföretagare i Stockholm har under det senaste halvåret funderat på att anställa en person. Tänk hur många jobb som skulle kunna bildas om fler vågade ta det steget.

Att förbättra trygghetssystemen för egenföretagare är därför ett viktigt steg mot en fortsatt hållbar tillväxt. Viktigt är även att säkerställa bra villkor i plattformsekonomin. Oavsett hur man jobbar på svensk arbetsmarknad ska villkoren vara schyssta och trygghetssystemen ska fungera. Det är också frågor som Unionen driver starkt.

Men vi nöjer oss inte med att bara ställa krav på politiken. Vi agerar praktiskt och konkret också. Genom Unionen Egenföretagare erbjuder vi sjuk- och inkomstförsäkringar, affärsjuridisk rådgivning och bidrag till kompetensutveckling. Vi har insett att fack och företagande går hand i hand.

Lars Jagrén, chefsekonom Unionen

Hans Fryklund, ordförande Unionen Stockholm och egenföretagare