På 70-talet ändrades lagstiftningen och skyddsombud infördes för att värna de anställdas arbetsmiljö. Skyddsombuden har från start haft en utsatt position och enligt LO:s utredare Sten Gellerstedt har situationen hårdnat. En ny utredning kring trakasserier kommer senare i höst.

LÄS OCKSÅ Samförstånd för bra arbetsmiljö i Dorotea

I den senaste LO-rapporten från 2012 konstaterades att hälften av landets skyddsombud inte fick utredningar och information från arbetsgivarna, för att kunna uppfylla sitt uppdrag ordentligt.

Nästan vart femte skyddsombud kände sig direkt motarbetade inom Transports avtalsområde. 2 500 skyddsombud fick svara på frågor från SCB.

Klämda mellan medlemmarnas förväntningar och företagsledningars ovilja att satsa pengar har uppdraget blivit allt tuffare. Flera gånger har Arbetet skrivit om rena trakasserier mot skyddsombud som blivit omplacerade, eller till och med uppsagda efter konflikter kring arbetsmiljön på arbetsplatserna.

– Det är min uppfattning att det blivit allt tuffare under en lång rad år, säger Sten Gellerstedt som fortsätter:

– Ett allt kortsiktigare och snävare budgettänkande kräver snabba återbetalningstider. Det gör att arbetsmiljöinvesteringar som kostar pengar bromsas.

Att det blivit tuffare att driva arbetsmiljöfrågorna leder också enligt Sten Gellerstedt till att det blivit allt tystare på arbetsplatserna.

– Få vågar hävda arbetsmiljöfrågorna och gå ut med kraven helt enkelt av rädsla att förlora jobbet, säger Sten Gellerstedt.

Lagom till ”skyddsombudens dag” i slutet av oktober kommer en ny LO-rapport om skyddsombudens situation.

– Den här undersökningen är mindre omfattande och tar sikte på just trakasserier och hot mot skyddsombuden, säger Sten Gellerstedt.

Han vill inte gå in på några detaljer kring den nya utredningen men konstaterar:

– Det verkar gå åt fel håll.

Orsakerna är flera enligt honom. Arbetsledningen saknar kunskap om lagstiftningen, de vill inte investera och de vill inte söka kompromisslösningar.

– Det har skett en attitydförändring. Fler lever i ett synsätt från 30-talet att det är arbetsgivaren som ensidigt ska leda, organisera och fördela arbetet, utan hänsyn till arbetsmiljön för de anställda, säger Sten Gellerstedt.