Ericsson är fortfarande världens största tillverkare av telekomnät. Bolaget har i årtionden varit världsledande i utveckling av mobiltelefoni och nätverk.

Från starten 1876 när grundaren Lars Magnus Ericsson startade bolaget har det handlat om telefoner. På 1890-talet hade bolaget ungefär 500 anställda och den första satsningen utomlands landade i en verkstad i ryska S:t Petersburg.

I samarbete med dåvarande Televerket, i dag Telia, startade den riktiga expansionen på 70-talet, när Ericsson utvecklade de så kallade AXE-växlarna. Växlar och telefoner tillverkades runt om i landet.

Nästa kliv kom på 1990-talet, när Ericson hakade på mobiltelefonin. Framförallt när det gällde att utveckla basstationer och nätverk. Nätverken NMT, GSM och 3G föddes, liksom den egna mobiltelefonen. Tillverkningen pågick i hela Sverige och en stor utvecklingsfabrik skapades i Lund.

Om bolaget var bra på teknikutveckling, var det sämre med att utveckla kundvänliga och attraktiva telefoner.

När bolag som Nokia plockade fram den ena attraktiva telefonen efter den andra växte kritiken. Den tystnade först när Ericsson startade en gemensam telefontillverkning i med japanska Sony. Sony Ericsson hade vid bildandet 3 500 anställda i bland annat Kumla.

Expansionen fortsatte på alla plan och i början av 2000-talet hade bolaget över 110 000 anställda.

Men så ramlade himlen ner över Ericsson i samband med telekomkrisen. 2001 redovisade Ericsson en förlust på över 30 miljarder kronor. Aktien rasade från över 300 kronor till tre kronor och man talade om en möjlig konkurs.

Nytt kapital, ny ledning och organisation bantade antalet anställda till cirka 55 000 på två år. Tusentals anställda fick gå från sina arbeten runt om i landet. Bland annat i nu drabbade Kumla. Mobiltelefontillverkningen flyttade till Kina. Kvar blev utveckling av mobilplattformar i Lund. Men inte heller den finns kvar idag.

Med den nyligen avsatte vd:n Hans Vestberg bytte Ericsson fokus och satsade allt på att utveckla nätverken 4G och det kommande 5G. Dessutom växte antalet anställda från 2007 när drift och service av nätverk i bolaget Global Services blev en allt större produkt.

I början av 2012 meddelade Sony att de köpt Ericssons halva av Sony Ericsson och skapade bolaget Sony global comunications. Det nya bolaget bolaget hade 8 000 anställda över hela världen. Med försäljningen följde också utveckling och tillverkningen av mobiltelefoner.

Ericsson gjorde ett nytt försök att utnyttja sina kunskaper i att bygga plattformar mobiltelefoner med en amerikansk samarbetspartner. Men kunderna svek, samarbetet sprack och 2014 lades verksamheten ned. 1800 anställda berördes.

Redan året innan försvann den sista resten av telefonkabeltillverkning, när det bolaget såldes till utlandet.

Den 18 september 2014 meddelade Ericsson att modemverksamheten inom Ericsson Modems skulle läggas ned.

Totalt har det med tisdagens varsel försvunnit drygt 8 000 jobb från Ericsson sedan 2010 och med de 3 500 anställda man nu ska bli av med återstår färre än 13 000 anställda i Sverige.

I december 2015 hade Ericsson ungefär 116 000 anställda i hela världen.