NYMartin-K-webbledartopp

Det är inte överraskande att även Ericsson dragits med i telekomvärlden kris. Men beskedet att större delen av produktionen flyttas från Sverige är ingen bra lösning. Forskning och produktion måste hållas intimt samman för att möta konkurrensen i den förestående 5G-eran.

Många europeiska telekomföretag har gått under och Ericsson är ett av få västföretag som håller sig kvar i världstoppen. Det är ett styrkebesked och ett bevis för att det svenska företagsklimatet är konkurrenskraftigt.

Men i dagens avvaktande omställningsfas i telekomvärlden är överlevnaden avhängig förmågan att fortsätta ligga i framkant av forskningen. Det alla väntar på är morgondagens 5G-teknik. Stora operatörer har investerat kraftigt i sändningstillstånd men avvaktar tills 5G-tekniken är färdigutvecklad.

Att Ericsson aviserar att nyanställa 1000 nya FoU-ingenjörer under tre år är alltså helt logiskt. Om Ericsson inte kan ligga i framkant i 5G-utvecklingen så har vi nog inget Ericsson om något decennium.

Och här handlar utvecklingen mer än tidigare om digitalisering än vidareutveckling av äldre radioteknik. Vi ser alltså en snabb omställning från hårdvaruingenjörer till mjukvaruingenjörer.

Men i denna nödvändiga omställning borde det vara oerhört viktigt att inte produktionen hamnar i bakvattnet. De stora neddragningar i produktionen som Ericsson nu aviserat ger stor anledning till oro.

Dels finns ingen anledning att flytta äldre produktion. Att behålla denna produktion måste vara grunden för att också 5G-utvecklingen kan hållas samman med både forskning, produktutveckling och produktion av 5G på samma ställe.

Många borgerliga kommentatorer har under dagen sett som sin största ambition att politisera Ericssons beslut i stället för att analysera marknaden och branschen. Men trots viljan hos dessa politiker att skjuta svenskt företagsklimat i sank är företagsklimatet gott. Dels har Ericsson, som sagt, klarat sig betydligt bättre än många konkurrenter i Europa i väntan på 5G.

Dels har det svenska företagsklimatet sedan den rödgröna regeringen tog över för två år sedan stigit från plats 10 till plats 6 i World Economic Forums ranking. Det är bra att Ericsson så tydligt vill satsa på svensk forskning. Men då måste också produktionen finnas nära. Och det finns den inte om merparten av produktionen, enligt Ericssons plan, ska flytta till Kina och Estland.

Att flytta ut merparten av all produktion kan visa sig vara ett mycket stort missgrepp.