En stor del av litteraturen handlar om bildade medelklassmänniskor. Men kan de något om arbetsmiljö? Anneli Jordahl lyfter fram den bildade arbetarklassen och i hennes roman Som Hundarna i Lafayette Park tampas huvudpersonen Jeanette med såväl arbetardöden i Sverige som dödsskjutningarna av svarta i USA.

”Det är kaos i världen och hur ska man tyda Syrienkriget. Allt är en enda härva.” Säger Anneli Jordahl och låter Jeanette söka sig fram i bruset.

Och för övrigt – varför lades Arbetslivsinstitutet ner? ”Det var djävulskt”, anser hon.

Arbetets kulturredaktör Charlotta Kåks Röshammar intervjuar.