Författarna Jan-Ewert Strömbäck och Sara Teleman skriver lättillgänglig kamplitteratur i böckerna Upp till kampHistorien om första maj i Sverige och USA och Rösträtt för kvinnor.

Här samtalar de med Arbetets biträdande kulturredaktör Vesna Prekopic om hur historien tar två steg fram och ett tillbaka. Och varför det enkla språket närmar sig poesin.