Natten till lördag löper kollektivavtalen för de Samhallanställda ut. I sista stund har parterna enats om att återuppta förhandlingarna, som helt legat nere.

– Vi har flera förhandlingstillfällen inbokade i nästa vecka, det första på tisdag, säger IF Metalls förhandlare Leena Kyhlros. Så länge varken vi eller motparten säger upp det gamla avtalet förlängs det med sju dagar i taget.

Löner och andra villkor vid Samhall bestäms i förhandlingar mellan å ena sidan Almega Samhallförbundet, å andra sidan de sju LO-förbunden Fastighets, IF Metall, GS, Seko, Hotell- och restaurangfacket, Handels och Kommunal. Facken har begärt löneökningar med 2,8 procent (samma krav som facken inom industrin drev i våras) samt höjd OB-ersättning, bättre arbetsmiljö och möjlighet till permission vid bland annat mammografi, PSA-prov och begravning av barnbarn.

– Till en början sa arbetsgivarna nej till praktiskt taget allt, säger Leena Kyhlroos.

Den 8 september vände sig parterna till Medlingsinstitutet och begärde frivillig medling, men avståndet mellan parterna var så stort att medlarna gav upp.

I dag har alltså facken och arbetsgivaren enats om att ta upp förhandlingarna på nytt, utan hjälp av medlare.

Ann-Marie Stenberg Carlsson vid LO, som leder de sju fackförbunden i förhandlingarna, pekar på de så kallade utvecklingsanställningarna som en fråga där motsättningarna är särskilt hårda. Utvecklingsanställning är en särskild form av visstidsanställning som har funnits på Samhall, riktad till arbetslösa under 30 år med en funktionsnedsättning.

Enligt tidningen Fastighetsfolket har det länge funnits ett fackligt missnöje med hur utvecklingsanställningarna fungerar: De används ofta även för personer över 30 år, och inslaget av utbildning och handledning är i en del fall minimalt. Facken har därför sagt upp avtalet om utvecklingsanställning. Varken Ann-Marie Stenberg Carlsson eller Leena Kyhlros vill kommentera fråga närmare.

– Utvecklingsanställningarna är väldigt viktiga för oss, säger Åsa Ramel, förbundsdirektör vid Almega Samhallförbundet. De har fungerat bra, och de allra flesta har fått utvecklingsinsatser på minst 25 procent av arbetstiden.

Misstag kan dock ha begåtts i en del fall, medger Åsa Ramel, som pekar på att Samhall inte kan välja vem som ska få en utvecklingsanställning: Det avgör Arbetsförmedlingen.

Genomsnittslönen för en anställd vid Samhall är 21 537 kronor i månaden.