Foto: Erik Nylander / TT / kod 11540


Foto: Erik Nylander / TT / kod 11540

Samtliga Kommunals huvudskyddsombud på landets läns- och regionsjukhus anser att upphandlingar inte lämpar sig för städning. Det leder till sämre kvalitet, enligt en ny rapport.

Kommunals rapport Livräddarna, om lokalvårdare och deras jobb på läns- och regionsjukhus, bygger bland annat på telefonintervjuer med förbundets huvudskyddsombud på landets samtliga 30 läns- och regionsjukhus (med en svarsfrekvens på 85 procent). Även närmare tvåtusen undersköterskor som jobbar på sjukhusen har varit med och svarat på frågor om arbetet (med en svarsfrekvens på 71 procent).

Nio av tio huvudskyddsombud svarar att lokalvårdare inte ses som en lika viktig yrkesgrupp som vårdpersonalen på sjukhusen. Hälften av undersköterskorna svarar att de själva får städa minst en gång i veckan för att det är för smutsigt. Samtliga huvudskyddsombud svarar att städningen inte är något som bör konkurrensutsättas. Det leder enligt rapporten till kedjan prispress – sämre kvalitet – ökad smittspridning. Samtidigt visar rapporten att majoriteten av sjukhusen, 70 procent, har städning i egen regi.

– Det handlar inte enbart om privat eller offentlig regi. Vi trycker på vikten av utbildning vilket gäller alla. Och att man måste integrera städningen med den egna vårdverksamheten. För det vi ser i exempel där det går bra är att man har inkluderat städningen i vårdteamet, säger Emma Ölmebäck som är chef för vård- och omsorg på Kommunal och författare till rapporten.

Enligt henne visar rapportens resultat på att ett sådant arbete försvåras när städningen läggs ut på ett företag. Eftersom städ- och vårdpersonal då får två olika arbetsgivare, vilket i sin tur gör det svårare att jobba ihop med varandra.

–  Det är en svår verksamhet att upphandla. För det innebär att du måste skriva ett exakt underlag där man specificerar exakt hur mycket städning man vill ha. Men städningen är en flexibel verksamhet. Går vinterkräksjuka på ett sjukhus måste man kanske städa tio gånger per dag. Andra dagar två.

Vårdrelaterade infektioner, i dagligt tal sjukhussjuka, är den fjärde största dödsorsaken inom vården. 700 dör varje år efter en sådan infektion, enligt siffror från SKL som tas upp i rapporten. Att frågan om sjukhusstädning ständigt återkommer anser Emma Ölmebäck vara ”obegripligt”. Och som en av slutsatserna i rapporten skriver hon ”att många sjukhusledningar betraktar städning som ett okvalificerat yrke med utbytbar personal har kostat både liv och pengar”.

– Ansvaret ligger hos såväl landstings- som sjukhusledningar där man måste tänka om, säger Emma Ölmebäck.