Martin-K-webbledartopp

Moderaterna vill att vinstsyftande privat drivna skolor inte ska få ta ut någon vinst om inte skolans elever uppfyller kunskapskraven.

Det låter kanske logiskt men är naturligtvis endast ett sätt att försöka öka acceptansen för privata vinstuttag ur skolan.

Eftersom det ju är vinsten och inte utbildningen som styr ägarna av privat drivna skolor skulle man visserligen kunna anta att de struntar i både kunskapskrav och kursplan. Men dels är det ett slag mot de lärare som trots allt sköter undervisningen, dels och framför allt kan privatägda skolor aktivt gå in för att rensa ut svagpresterande elever. Och det är precis vad som sker redan nu.

Och då är det ju lätt att nå upp till kunskapskraven.

Som OECD:s PISA-studie visar har det fria skolvalet ökat de socioekonomiska skillnaderna i svensk skola, där privat drivna skolor kan välja bort barn med inlärningssvårigheter eftersom dessa barn kostar för mycket och hotar skolans vinst.

De kommunala skolorna, däremot, tar han om dem som kommer och får därmed också ta hand om skolans utmaningar.

Moderaternas förslag kommer alltså varken att göra till eller ifrån. Det är så verklighetsfrämmande att det måste vara ett medvetet luftförslag. Men så är det ju inte heller elevernas kunskap Moderaterna värnar om, utan att fortsatt värna privatskolornas rätt att ta ut vinst.