Kommunals ordförande Tobias Baudin får testa på att köra spårvagn, huvudskyddsombud Mikael Lyckeklint på Västtrafik övervakar färden. Spårvagnsförare hör dock inte till Kommunals värdediskriminerade grupper. Foto: Magnus Sundberg

Kommunals ordförande Tobias
Baudin får testa på att köra spårvagn, huvudskyddsombud Mikael Lyckeklint på Västtrafik övervakar färden. Spårvagnsförare hör dock inte till Kommunals värdediskriminerade grupper. Foto: Magnus Sundberg

Kommunal kan tänka sig att fortsätta satsa på undersköterskorna. Men Tobias Baudin öppnar också för en satsning på barnskötare, om förbundet går vidare med samma modell.

Trots att ingen utvärdering av undersköterskornas lönelyft har gjorts pekar allt mot att Kommunal ska driva på för liknande satsningar framöver.

– Det här är en modell som vi inte vill släppa tanken på att fortsätta. Sedan får vi se om det blir andra yrkesgrupper eller om vi ska fortsätta stärka undersköterskorna, säger ordföranden Tobias Baudin.

Denna dag har han kört spårvagn i Göteborg. Det finns 230 yrken inom Kommunal och Tobias Baudin är mån om att prova på så många som möjligt av dem. Trafiken var stressig och han säger att han fick en inblick i hur psykiskt ansträngande jobbet är.

Just spårvagnsförare kan däremot inte förvänta sig något större engagemang från Kommunal vad gäller lönerna. Deras medellön låg i fjol på 27 000 kronor, vilket är högre än flera andra grupper i förbundet.

– Hittills är min erfarenhet att de yrken som varit värdediskriminerande har varit kvinnodominerade yrken, vilket vi kommer fortsätta satsa på, förklarar Tobias Baudin.

Till 2028 har LO som mål att hal-vera löneskillnaden mellan män och kvinnor som beror på värdediskriminering, vilket motsvarar 6 procentenheter. Tobias Baudin menar att satsningen på landets undersköterskor var ett steg i rätt riktning.

– Det är precis den här typen av satsningar som behöver göras flera gånger om för att vi ska kunna nå målet. Kvinnor måste få ta ut mer än män, annars kommer vi inte att halvera lönegapet.

Vilken modell Kommunal ska driva i framtiden vill inte Tobias Baudin låsa sig vid. LO-förbundens avtalssekreterare diskuterar också i detta nu hur en samordning ska se ut. Men Kommunals ordförande säger:

– Jag tror att satsningen på undersköterskor har gett mer än de tidigare jämställdhetspotterna.

150 000 medlemmar i Kommunal ska ha nya avtal 2017. Det handlar om närmare 60 avtal med 15 olika arbetsgivarorganisationer. Satsningen på undersköterskorna ingår i ett treårigt avtal med SKL och Tobias Baudin kan inte svara på om det blir aktuellt med ett lönelyft för ytterligare en yrkesgrupp innan det avtalet går ut våren 2019. Inte heller vilken av alla 230 yrkesgrupper som bör lyftas.

En av de lägst betalda yrkesgrupperna är barnskötare, som i fjol hade en medellön på 22 300 kronor, en bra bit under undersköterskorna.

– Det gäller att se på vilka yrkesgrupper som har utbildningskrav och krav på yrkeskunnande och jämföra det med lönenivån. Det skulle kunna vara barnskötare, som också måste ha gymnasial utbildning, och som är viktiga för att välfärden ska fungera. Men det är för tidigt att säga, konstaterar Tobias Baudin.

Jessica Klemetsson, Kommunalordförande i Stockholms län, är själv barnskötare. Trots det framhåller hon att årets strategi i avtalsrörelsen var smart.

– Det finns 150 000 undersköterskor som nu kommer bidra med mer pengar till potten än märket. Det gynnar hela kollektivet.

Eva Kärrman, ordförande Kommunal Väst, menar att det var klokt att satsa på undersköterskorna på grund av det enorma rekryteringsbehovet framöver, förutom att det också är en värdediskriminerad grupp enligt Kommunal.

– Men det finns andra stora grupper som är viktiga, till exempel städ- eller kökspersonal som också känner att de inte är rätt lönesatta. Vilket yrke som står näst på tur är för tidigt att säga.

Detsamma säger Malin Ragnegård, ordförande i Bergslagen.

– Kommunal har otroligt många olika yrkesgrupper, som alla förtjänar ordentliga lönehöjningar.

Klicka på illustrationen för att se den i större format.

Klicka på illustrationen för att se den i större format. 

Fotnot: I siffrorna från SCB ingår även ob-tillägg som är invägt i medellönen.

Linda Flood