Arbetsförmedlingen utreder nu snabbspåren. Orsaken: för få nyanlända är inne i systemet som skulle lösa matchningsproblematiken.

Snabbspår ska vara en snabb väg in på arbetsmarknaden för nyanlända människor. Och ett sätt för arbetsgivare att få rätt kompetens. Den som söker jobbet ska ha erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke. Väl inne i snabbspåret handlar jobbet om en kombination av praktik, språkträning och utbildning.

Och det är Arbetsförmedlingen tillsammans med aktuella parter, arbetsgivare och fackförbund, som kommer överens om vilka yrken som blir aktuella för snabbspår. Hittills har man kommit överens om 13 spår inom flera yrken.

Men enligt en granskning som Svenska dagbladet gjort är endast fyra procent av de 58 000 nyanlända som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen inne i ett snabbspår. Snabbspåret för målare står till exempel helt still på grund av administrativa skäl. Och snabbspåret för socionomer som lanserades i början av sommaren skjuts upp.

Därför kommer nu Arbetsförmedlingen att granska den egna verksamheten. Myndigheten ska ”identifiera och åtgärda hinder som fördröjer vägen”.

– De senaste dagarnas uppgifter i media om snabbspåren tar vi självklart på fullaste allvar. Vi kommer nu att genomlysa de aktuella snabbspåren en och en, analysera status, brister och hur dessa ska hanteras i en dialog med parterna. Analysen kommer att presenteras i en rapport, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen i en kommentar.

Snabbspår just nu:

• Kockar
• Lastbilsförare
• Legitimationsyrken inom vård; läkare, sjuksköterskor, tandläkare, apotekare
• Lärare/förskollärare
• Målare
• Styckare och slaktare
• Tekniker och ingenjörer inom fastighetsbranschen
• Tjänstemän och ingenjörer inom byggbranschen
• Distributionselektriker och ingenjörer inom elbranschen
• Maskintekniker och ingenjörer inom träindustrin
• Samhällsvetare, ekonomer och jurister
• Socionomer
• Djurskötare