Pr-kampanj ska bota bristande arbetsmiljö i Bulgarien. Inspektörer knackar nu dörr hos företag för att förbättra arbetsmiljöarbetet. 

Projektet, som går under namnet ”Optimering och innovation” lanserades för att öka både arbetsgivares och arbetstagares medvetenhet om arbetsmiljöfrågor. Yrkesinspektörer knackar dörr hos företag och berättar om fördelarna med riskbedömning med hjälp av bland annat Oira – ett interaktivt webbverktyg för riskbedömning. Europeiska miljöbyrån, EEA, skriver att kampanjen medfinansieras av EU genom Europeiska socialfonden (ESF).

Andra medlemsstater uppmuntras nu också att överväga liknande pr-kampanjer för att öka användningen av OiRA-verktygen och genomförandet av riskbedömningar, framför allt inom små företag.

Oira skapades för att förse mikroföretag och små företag med redskap som guidar dem genom riskbedömningsprocessen. Oira utvecklades av EU:S informationsorgan i arbetsmiljöfrågor, Osha, och togs i bruk 2010.