En tredjedel av statstjänstemännen anser att det blivit lägre i tak på deras arbetsplatser de senaste tre åren, enligt en rapport från ST-facket.

Många statstjänstemän upplever sina chefer som alltför kontrollerande, men de är också rädda för att framföra kritiska synpunkter till utomstående, till exempel medier.

”Att öppenheten minskar är inte bra för våra medlemmar eller för arbetsplatsen. Men det är inte heller bra för samhället eftersom tysta verksamheter inte utvecklas”, säger Britta Lejon, ordförande för ST-facket, i ett pressmeddelande.

Statligt anställda har så kallat meddelarskydd, vilket innebär att den som lämnar information till massmedier har grundlagsskyddad rätt att vara anonym. Ändå säger hälften av ST-medlemmarna i en enkät att de inte vet om de får — eller upplever att de inte kan — slå larm om oegentligheter.

Över 2 500 av ST:s medlemmar har svarat på enkäten, en arbetsmiljöundersökning kallad ”Temperaturmätare 2016”.