Kolleger uppmanade en nyanställd på Migrationsverket att lära sig jobbet genom att själv läsa om olika verkliga fall i myndighetens databas. Vilket ledde till att hennes chef anmälde henne för sekretessbrott.

Kvinnan anställdes som assistent, och så småningom handläggare, på Migrationsverket i Stockholm. Hon fick ingen utbildning. I stället fick hon tipset från kollegerna att lära sig jobbet genom att gå in i myndighetens databas och läsa på om verkliga fall.

Det i sin tur fick regionchefen att anmäla kvinnan till personalansvarsnämnden för att ha brutit mot myndighetens regler och eventuellt gjort sig skyldig till dataintrång och sekretessbrott, skriver tidningen Publikt. 

Statstjänstemannaförbundet krävde att hela ärendet skulle avskrivas, vilket också skett. Nämnden hos myndigheten går inte vidare med någon åtgärd, men enligt Publikt poängterar man vikten av att ”alla nyanställda vid introduktionen får utbildning avseende dessa frågor”.