Du har fått många tunga uppdrag under de senaste åren, hur kändes det här i jämförelse?
– Jättespännande, jag har inte varit särskilt inblandad i mediehuset men har nu haft en bra genomgång med vd. Det är mycket spännande på gång.

Några exempel?
– Nu är det LO och fyra förbund som är med, jag ser bara fördelar om flera går med. Sedan handlar det om att utveckla den digitala delen, men det är ett pågående arbete. Medlemstidningar är ännu viktigare än tidigare när många andra mediehus krisar och det inte finns lika många arbetsmarknadsjournalister längre. De fyller en oerhört viktig demokratisk roll. Sedan tror jag framtidens melodi finns i samarbeten i mer omfattande reportage.

Har du tidigare erfarenhet av publicistisk verksamhet?
– Som förbundsordförande för HRF hade jag visst ansvar för Hotellrevyn som är ett jättegott exempel på en medlemstidning. Den speglar både den fackliga världen och olika yrkesroller.

Hur ser du på tidningarnas oberoende gentemot ägarna?
– Det är oerhört viktigt. För mig är det, och har alltid varit, självklart. Tidningarna får aldrig vara husbondens röst. Det är en trovärdighetsfråga gentemot medlemmarna. Det kan skava för förbunden, men det får man ta.

Något särskilt område du gillar?
– Arbetslivets villkor är viktiga att spegla. Både Handelsnytt och Hotellrevyn har följt de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bra.

Blir det några satsningar? Nedskärningar?
– Nej, jag är så ny. Jag har inte ens hunnit vara på första styrelsemötet. Men det är viktigt att det digitala når en bredare målgrupp. Där finns ett annat opinionssyfte än papperstidningen. Sedan tror jag inte att papperstidningar inom fackförbundspressen kommer att dö. Digitalt och papper kompletterar varandra.

Så vi behåller jobben?
– Ja.