STOCKHOLM 20160926 Finansmarknadsminister Per Bolund och utredaren Patric Thomsson presenterar premiepensionsutredningen vid en presstr‰ff p mÂndagen. Foto: Anders Wiklund / TT / kod 10040

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och utredaren Patric Thomsson presenterar premiepensionsutredningen. Foto: Anders Wiklund/TT

Premiepensionsspararna måste bli mer aktiva, annars hamnar pengarna i statlig förvaltning, enligt premiepensionsutredningen. Däremot blir det inte färre fonder att välja bland.

Enligt utredningen är det mindre än en procent som aktivt väljer fonder i premiepensionssystemet. Därför föreslås att de nya spararnas pengar automatiskt placeras i statens fond, AP7.

– Det krävs alltså aktivitet för att komma ifrån förvalsalternativet, säger utredaren Patric Thomsson.

Även för gamla sparare krävs viss aktivitet, men inte lika ofta, vart sjunde år, enligt utredarens förslag. Annars hamnar pengarna även där under statlig förvaltning.

– Det är rimligt att kräva ett aktivt ställningstagande med viss regelbundenhet, säger Thomsson.

Förändrade rutiner för valet av fonder och tydligare information från myndigheter är huvudspåren. Utredaren lägger däremot inget förslag om att begränsa antalet fonder. De är över 800 i dag.

– Där föreslår vi ingen förändring. Vi har lagt fokus på fondförvaltningsvalet, säger Thomsson.

Enligt utredaren bör skillnaderna i pensionsutfall mellan pensionärerna bli mindre med det nya förslaget, eftersom fler bedöms få samma förvaltare, nämligen statliga Sjunde AP-fonden.

Förslaget med delvis nya regler ligger nu på finansmarknadsminister Per Bolunds skrivbord. De nya reglerna föreslås delvis träda i kraft den 1 juli 2017.