NYMartin-K-webbledartopp

Att Aktuellt bjuder in chefredaktören för högerextrema Nya Tider till något som liknar en ”opartisk debatt” är obegripligt. För vad kan vi i så fall förvänta oss härnäst?

”Nästa vecka i Aktuellt: vem hade rätt, Hitler eller de allierade, en opartisk debatt”.

Eller kanske:

”Nästa vecka i Aktuellt, IS förklarar hur vi bör se på deras verksamhet.”

Exemplen är hämtade från en twitterdebatt efter Aktuelltsändningen på torsdagskvällen och ses nog av många som tillspetsade. Men att ge sig ut på ett sluttande plan innebär alltid att gränsen mot det otänkbara alltmera förskjuts. Nya Tiders läsare kan säkert redan ge förslag på andra personer som i logikens namn nu också bör bjudas in till Aktuellt.

Men sändningen är diskutabel av flera skäl. Det mest uppenbara är att SVT har i uppdrag att försvara demokratins grundvärderingar och principen om alla människors lika värde. I det uppdraget ingår inte att agera anslagstavla för politiska riktningar som vill rasera demokratin.

Aktuellts redaktör Jeanette Larssons försvarar sändningen med att man ändå kallade Nya Tider för en ”högerextrem” publikation, men det räcker inte. Arenan gavs, oavsett titel.

Diskutabelt är också att över huvud taget tro att det kan skapas en opartisk debatt mellan en faktabaserad journalistik och en ytterlighetsrörelse som förnekar fakta. Det är lika omöjligt som att skapa debatt mellan en person som anser att jorden är platt och en som anser att jorden är rund, och tro att sanningen ligger någonstans däremellan.

Här bör Aktuelltledningen lyssna till SVT:s egen programdirektör Jan Helin, före detta chefredaktör på Aftonbladet, som i Expos seminarium om högerextrema nätsiter i Almedalen i år sa följande:

– Att ständigt ställa två åsikter mot varandra är en olat. Det som behövs är back to basic. Ut och sök sanningen. Det är det som är journalistik.

Det sista uppenbara skälet är naturligtvis kopplingen till den ideologi som stod bakom den tyska demokratins undergång, utrensningar av oliktänkande och inte minst folkmordet på judar genom utrotningslägrens gaskamrar. Ja inte enligt de förintelseförnekare som Nya Tider vill bjuda in, men enligt fakta.

Så ut och leta fakta, Aktuellt, och sluta normalisera nazismen.