STOCKHOLM 20160815 Fˆrfattaren Kristian Lundberg ‰r aktuell med den sj‰lvbiografiska boken "Dagar bland skuggor, tr‰d och vatten" Foto: Izabelle Nordfjell / TT / kod 11460

Kristian Lundberg. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Kristian Lundberg är i höst dubbelt aktuell med två böcker, Gud är inte ett främmande namn (Libris) och Dagar bland skuggor, träd och vatten (Wahlström & Widstrand). Arbetet Kultur passar på att ställa några snabba frågor inför Bokmässan i Göteborg, där vi gör en längre intervju på plats.

Varför ger du ut två böcker samtidigt?
– Att det blev två böcker på en och samma gång var för att jag kom till en punkt i mitt skrivande då två olika separata berättelser blev tydliga, men som samtidigt höll sig samman på en och samma plats. Två spår, men samma hjärta. Jag ser det lite som två olika variationer på samma tema, eller som olika kapitel i en och samma större bok.

Vad är svårast med att skriva biografiskt?
– Det som är svårast med att skriva just biografiskt är att man egentligen inte vet var gränserna går mellan det egna autentiska jaget och det som kan vara mina egna vanföreställningar och begränsningar. Det biografiska skrivandet innebär ett helt annat etiskt ansvar inför sin text, inte minst eftersom människor eller händelser man beskriver sällan får möjlighet att svara på den utlagda texten.

– Det finns en hierarkisk ordning man inte får glömma. Den som äger berättelsen är också den som kommer att äga sanningen, på ont och gott. Det avkräver författaren ett ansvar som inte fiktionen avkräver oss.

Vad läser du själv just nu?
– Själv läser jag just nu allt som finns utgivet av Dennis Lehane, jag gör det typ en gång om året.