Regeringen håller för hårt i plånboken. LO-förbunden anser att budgeten är ett steg i rätt riktning. Men flera av de fackliga ledarna efterlyser större satsningar på byggande, välfärd och nya jobb.

LÄS OCKSÅ Detta är viktigast för medlemmarna i årets budget enligt facken

I tisdags presenterade Magdalena Andersson regeringens budget för 2017. Efter den har hon bara en chans kvar att genomföra Socialdemokraternas och Miljöpartiets ekonomiska politik innan valrörelsen drar igång 2018. Dags att leverera således. Arbetet har varit i kontakt med samtliga LO-förbundens ordförande och omdömena om regeringens arbete är överlag positiva.

– En väl avvägd budget utan större överraskningar. Efter alla år av alliansbudgetar välkomnar Transport en ekonomisk politik som strävar efter att minska klyftorna och hålla ihop samhället, kommenterar Transports Lars Lindgren.

Även Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson passar i sitt beröm på att ge de borgerliga en känga:

  • Under åtta år med Alliansen hörde vi inget annat än att marknadskrafterna skulle fixa de nya jobben. Äntligen har vi en regering som trots ett besvärligt parlamentariskt läge förmår satsa på befintlig och ny industri, förklarar han.

IF Metalls Anders Ferbe applåderar näringsminister Mikael Dambergs delar av budgeten.

– Regeringens satsningar på forskning och innovationer är centrala för en ny industrialisering, för att utveckla framtidens industriarbete och fortsatt ha en svensk industri som är världsledande, menar han.

Men många ger samtidigt uttryck för att regeringen är för försiktig.

-Satsningarna på a-kassan, socialförsäkringarna och arbetsmiljön är viktiga frågor för våra medlemmar och för jämställdheten. Nu hoppas vi att regeringen går från ord till handling, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

Kommunals Tobias Baudin beskriver de tio miljarderna till kommuner och landsting som ”en bra start”.

-Om pengarna används rätt innebär det fler kollegor och en bättre arbetsmiljö för Kommunals yrkesskickliga medlemmar, menar han.

Han lyfter också fram det så kallade kompetenslyftet där 20 000 visstidsanställda utbildas till undersköterskor. Men tillägger:

-Jag hade gärna sett fler offensiva investeringar.

Sekos Janne Rudén gläds också åt mer pengar till den offentliga sektorn, men har även han invändningar.

-Inriktningen är bra och flera av förslagen är mer än välkomna. Dock är satsningarna på flera områden för små och budgeten spretar åt för många olika håll, vilket gör det övergripande budskapet otydligt, menar han.

Hotell- och restaurangfackets Malin Ackholt hade gärna sett mer resurser till att marknadsföra Sverige som destination och att större satsningar på infrastrukturen kommit redan nästa år. Hon anser också att regeringen borde ha gått längre i sitt krav på nystartsjobben.

-Att det ska vara kollektivavtalsliknande villkor är inte en tillräckligt tydlig skrivning. Kollektivavtal ska gälla, säger hon.

Regeringens satsning på byggandet räcker inte, anser å sin sida Byggnads Johan Lindholm.

-Det är bra att regeringens fokus är att få ner arbetslösheten och att man satsar på mer resurser till välfärden. När det gäller bostadsbyggandet och energieffektivisering av bostadsbeståndet gör regeringen alldeles för lite. Det behövs kraftfullare satsningar för att möta bostadsbristen och för att nå uppsatta miljömål.

GS:s Per-Olof Sjöö instämmer.

-GS hade gärna sett ytterligare satsningar på bostadsbyggandet och då ur ett klimatsmart perspektiv.

Han får understöd av Elektrikernas Jonas Wallin som även han skulle ha velat se ”större volymer på satsningarna”.

-Men jag har förståelse för det parlamentariska läget. Och jag tycker att det är mycket bra med satsningarna som görs på vuxenutbildningen och då särskilt yrkesdelen.

Johanna Wreder

Martina Frisk