Johan Lindholm, Byggnads
– Att takten i bostadsbyggandet ökar och att energieffektivisering av bostadsbeståndet kommer igång. Rätten till bostad är en social rättighet.

Jonas Wallin, Elektrikerna
– Satsningarna på vuxenutbildningen, särskilt yrkesdelen. Bra också med regelverket för företagens skatteinbetalningar och ökade resurser till Skatteverket.

Magnus Pettersson, Fastighets
– Satsningar på yrkesvux, höjningen av taket för lönebidrag och utökad möjlighet att deltidsstämpla. Vi har många deltider i städbranschen.

Per-Olof Sjöö, GS
– Att budgeten stärker förutsättningarna för att få ner arbetslösheten. Det är positivt att regeringen fortsätter med förstärkningar av a-kassan och arbetsmiljöarbetet.

Susanna Gideonsson, Handels
– Att 75-dagars regeln i a-kassan slopas. I handeln är det många som jobbar deltid mot sin vilja. Det är inte rättvist att de har sämre villkor i a-kassan.

Malin Ackholt, HRF
– Yrkesvux är en viktig fråga för våra branscher, att kunna utbilda sig senare i livet. Även ytterligare resurser till Arbetsmiljöverket och a-kassan för deltidsarbete.

Anders Ferbe, IF Metall
– Kunskapslyftet med fler platser på yrkesvux, yrkeshögskola, folkhögskola och universitet är rätt tänkt. Det möjliggör omskolning, vidareutbildning och stärkt kompetensförsörjning.

Tobias Baudin, Kommunal
– De tio välfärdsmiljarderna. Kompetenslyftet är ett konkret exempel som stärker välfärden, 20 000 visstidsanställda utbildas till undersköterskor.

Hans-Olof Nilsson, Livs
– Att svensk industri stärks genom utbildning och kompetensförsörj-ning. Satsningen på en bättre a-kassa och bättre arbetsmiljö gagnar svenska löntagares vardag.

Thomas Bjelkerud, avtal-sekreterare, Musikerförbundet
– Det är en bra budget med välfärdsfrågorna tillbaka på agendan. Det gagnar vår medlemskår.

Mikael Johansson, Målarna
– Månadsredovisning på individnivå för företagens skatteinbetalning-ar. I dag drabbas medlemmar av fördröjda utbetalningar vid sjukdom och arbetslöshet.

P-A Pettersson, pressansvarig på Pappers
– Satsningar på a-kassa, omställning och välfärdsmiljarderna. Många medlemmar bor i brukskommuner med litet skatteunderlag och där skolor stängs ner.

Janne Rudén, Seko
– De extra tio miljarderna till välfärden. Det kan bidra till att stärka medlemmarnas välfärd. Syftet är att anställa undersköterskor, lärare och förskolepersonal.

Lars Lindgren, Transport
– Regeringens satsning på trafikpolisen och övervakningen av illegal inrikestrafik. Även om satsningen borde varit större och kommit för länge sedan.