Det här är en budget som präglas av att det arbete vi har bedrivit de senaste två åren har börjat ge resultat, sade finansminister Magdalena Andersson när hon presenterade nästa år statsbudget på en presskonferens nu på morgonen.

Enligt Magdalena Andersson tog regeringen över de största budgetunderskotten sedan 1990-talets budgetsanering, vilket har lett till en stram finanspolitik. Ovanpå det har regeringen hanterat flyktingkrisen.

– Vi är på väg mot balans och omfattande överskott, säger hon.

Hon tillägger att dyra och ineffektiva åtgärder har avskaffats, vilket stärker statsfinanserna samtidigt som det görs investeringar.

Stabil tillväxt, fler jobb, sjunkande arbetslöshet och starkare offentliga finanser präglar budgeten, enligt finansministern.

– Den senaste prognosen visar att vi har balans redan 2018, säger Magdalena Andersson.

Färska siffror visar att det inte bara blir balans i budgeten tidigare än vad regeringen räknade med på Harpsund. Överskotten 2019—2020 blir enligt den uppdaterade prognosen dessutom större än vad det såg ut att bli i beräkningarna i augusti.

– Sammantaget har vi jämfört med Harpsund reviderat upp den här prognosen med 20 miljarder i förstärkta finanser, säger hon.

En viktig åtgärd för att skapa reformutrymme är att se på migrationsområdet se över ersättningssystemet för ensamkommande barn, som gjort att oseriösa aktörer kunnat ta ut oskäliga priser, enligt Magdalena Andersson.

Det nya systemet, med schablonersättning, ska ge sju miljarder i lägre kostnader per år.