Slösaktigt med så mycket reformer, menar Svenskt Näringsliv. Viktiga välfärdsmiljarder, menar LO. Åsikterna om budgeten går isär – men båda parter rosar satsningen på yrkesvux.

Regeringens reformer för nästa år landar på nästan 24 miljarder. Sex av dem går till fler jobb, elva till mer resurser i välfärden. Det tycker Svenskt Näringslivs chefsekonom Bettina Kashefi är för mycket när Sverige upplever en stark konjunktur.
– Regeringen är lite slösaktig med skattebetalarnas pengar. I det läge vi befinner oss i, med stark konjunktur och en expansiv penningpolitik så ställer jag mig frågan vad man gör när det viker, säger hon.

LO:s chefsekonom Ola Pettersson tycker att det är svårt att bedöma fullt ut om reformerna räcker.
– Det jag tycker är bra är att man tar resurser från arbetsmarknadspolitiken till utbildningspolitiken. I dag är det svårt att matcha anställda med de jobb som finns. Arbetsförmedlingen har haft svårt att göra av med resurser de fått för subventionerade anställningar. Då är det bättre att använda pengarna där de gör störst nytta.

Bettina Kashefi kallar de tio välfärdsmiljarderna för en dålig tröst för kommuner och landsting.
– Det viktigaste för dem är att få folk i jobb, så att de får ett skatteunderlag och intäkter. Där tycker jag att regeringen försämrar för varaktig sysselsättning genom att den höjer skatter. Ta polisen, till exempel. De behöver bättre ledarskap, men frågan är om man vill ta på sig en chefsroll med högre lön om mer än hälften går tillbaka till skatt.

Ola Pettersson är i stället positiv till miljardtillskottet.
– Det är ett viktigt steg för att garantera att vi får en bra välfärd i Sverige i framtiden. Här skiljer sig regeringen från oppositionen på ett tydligt sätt.

De två chefsekonomerna är eniga om att satsningen på yrkesvux är ett bra steg mot att lösa matchningsproblemet på arbetsmarknaden. I dag, när regeringen presenterade höstbudgeten, kom beskedet att antalet platser på yrkesvux mer än fördubblas nästa år, till totalt 21 750 platser. Målet är att råda bot på den stora efterfrågan i många bristyrken, som undersköterskor, barnskötare, elektriker och byggnadsarbetare.
– Det är helt nödvändigt och en väldigt viktig reform, säger Ola Pettersson.
– Jag tror att yrkesvux kan vara en väldigt bra väg för människor som vill byta yrke. Vi har problem med stora brister på arbetskraft i offentlig sektor, men även i privata näringslivet. Vi märker hos våra företag att de har jättesvårt att hitta personal, säger Bettina Kashefi.