Vänsterpartiet är nöjt medan Moderaterna kritiserar underskottet i budgeten.

”Jag är så glad, alldeles varm i hjärtat av att vi fått igenom tio miljarder till välfärden”, sade Ulla Andersson (V) på tisdagens pressträff.

Enligt Ulla Andersson är Vänsterpartiets totala genomslag ungefär 12 miljarder kronor per år. Hon lyfter särskilt fram reformer för ekonomisk jämlikhet, bland annat höjt underhållsstöd för barn och äldre samt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar, höjt flerbarnstillägg för tredje barnet, höjda inkomstgränser för bostadsbidraget för barnfamiljer och höjd garantiersättning för sjuk- och aktivitetsersättningen.

Reformer som V inte fått igenom är rätt till anhörigdagar, höjd garantipension, avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar, förändringar i ränteavdragen samt förmögenhetsskatt.

– Men tyvärr får man inte alltid allt man vill, säger Andersson.

Moderaterna anser att regeringen underskattar problemen och riktar kritik mot att budgeten har underskott, trots det nya överskottsmålet. Partiet anser också att höjda skatter försvagar konkurrenskraften. Partiets ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson framhåller särskilt att stora grupper i dag inte kommer in på arbetsmarknaden.

Han noterar också att regeringen har en mer positiv prognos över arbetsmarknaden än många andra prognosmakare. Regeringen underskattar också integrationsproblemen, enligt Kristersson.

– Vi pratar om ett par hundratusen personer som behöver jobb som inte finns i dag, säger han.

Den enda reform som skapat sådana jobb är rutsektorn, enligt Kristersson. Den sektorn är nu på nedgång, framhåller han.

Sverigedemokraterna kommer att rösta nej till regeringens budgetförslag när det kommer upp i riksdagen framåt jul, enligt den ekonomiskpolitiske talespersonen Oscar Sjöstedt.

– Man går med underskott och lånar pengar trots att det är högkonjunktur. Och det är min bedömning att regeringen inte har fått kontroll på migrationskostnaderna, säger Oscar Sjöstedt (SD).