STOCKHOLM 2016-09-19 Finansmarknadsminister Per Bolund och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterar budgetnyhet om pengar som ska ge nyanl‰nda en v‰g in p arbetsmarknadsmarknaden. Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).  Foto: Christine Olsson/TT

Nystartsjobben ändras och riktas tydligare mot människor långt från arbetsmarknaden. Dessutom ska arbetsgivarna ha villkor som följer kollektivavtal. Det står klart i och med regeringens höstbudget.

Under måndagen presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ändringar inom området etablering av nyanlända i och med höstbudgeten som kommer i sin helhet under tisdagen.

Bland annat kommer en av de mest omfattande subventionerade anställningsformer, de så kallad nystartsjobben som den tidigare Alliansregeringen införde 2007 att förändras.

Nystartsjobben har fått kritik. Studier från IFAU och en statlig utredning har påpekat att många av jobben skulle ha kommit till ändå (63 procent), och att de går till högutbildade vilket bidrar till missmatchning och att de som står längre bort från arbetsmarknaden trängs ut än mer.

– Nu ser vi att man kan minska subventionerna för de som står närmare arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Den arbetsgivare som anställer en person som varit arbetslös 1-2 år får en lägre subvention.

Den som anställer någon som varit arbetslös i mer än tre och nyanlända människor får en högre subvention som motsvarar 2,5 arbetsgivaravgifter.

Dessutom kortas maxtiden för nystartsjobben till två år, i stället för fem som tidigare.

– För vi har sett extremfall där en och samma person gått i nystartsjobb i närmare tio år vilket inte är rimligt.

Som regeringen tidigare berättat kommer även människor som har ett nystartsjobb att omfattas av villkor när det gäller försäkringar och tjänstepension som ska vara i nivå med kollektivavtal. Nystartsjobben är den enda anställningsform som saknat den biten.