STOCKHOLM 2016-06-01 Berit M¸llerstrˆm, i dag enhetschef fˆr organisationsutvecklingsenheten p Kommunal, talar infˆr valet av ny fˆrbundsordfˆrande under fackfˆrbundet Kommunala kongress i Folkets hus i Stockholm. Foto: Marcus Ericsson / TT / Kod 11470

Berit Müllerström, andre vice ordförande LO. Foto: Marcus Ericsson/TT

ARBETET DEBATT. Regeringens upphandlingsförslag stärker seriösa företag som vill vinna offentliga kontrakt – utan att dumpa arbetsvillkoren för sina anställda. Det skriver Berit Müllerström (LO) i replik till Svenskt Näringsliv.

LÄS OCKSÅ Debatt: Upphandlingskrav hotar den svenska modellen – Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv verkar helt ha missförstått regeringens förslag till ny upphandlingslagstiftning. Förslaget är inte något hot mot vår partsmodell. Den är tvärtom en välkommen rättvisereform som stärker den svenska modellen, de seriösa företagen och deras anställda.

Arbetsmarknadens parter bestämmer fortfarande vilka villkor som ska gälla på arbetsmarknaden i Sverige. Regeringens förslag ändrar inte på den ordningen.

De nya krav som föreslås syftar till att få ett slut på lönedumpning och snedvriden konkurrens. Det handlar inte om att kommunala tjänstemän ska lägga sig i våra avtal. Däremot får de krav på sig att säkerställa att upphandlingen inte leder till dumpning av arbetsvillkor.

Den upphandlande myndigheten ska kunna ställa krav på lön, arbetstid och semester och därmed minska risken för lönedumpning och oschyst konkurrens. Ett arbete som upphandlarna ska genomföra tillsammans med parterna.

För att få slut på den snedvridna konkurrens som missgynnar seriösa företag måste lönedumpning vid offentlig upphandling få ett stopp. Problemen med oseriösa företag som lägger orimligt låga anbud i offentlig upphandling breder  ut sig i allt fler branscher och därför välkomnar LO regeringens förslag att få ett regelsystem på plats som sätter stopp för detta.

Regeringens förslag blir en garant för att vår samhällsmodell kan leva vidare. Förslaget gör inte heller intrång på parternas arbete eftersom det inte innehåller några krav på tecknade kollektivavtal för att vinna en upphandling. Det handlar om att säkerställa att våra skattepengar används så effektivt som möjligt, utan att dumpa löner och villkor, i branscher där risken för fusk är stor.

Regeringens förslag stärker seriösa företag som vill vinna offentliga kontrakt utan att dumpa arbetsvillkoren för sina anställda. Det största hotet för den svenska modellen är att seriösa och välfungerande företag som gör rätt för sig slås ut.

Företag – oavsett storlek och bransch – måste vara så väl fungerande att de kan ge de löner och villkor som vi kommit överens på svensk arbetsmarknad. Konkurrens måste ske på lika villkor när vi handlar upp tjänster med våra gemensamma medel.

I dag har vi en ordning som gör lönedumparna till vinnare i den offentliga affären. Varför skyddar Svenskt Näringsliv dem?

Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande