Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Två tusen finländare kan nästa år få lön — för att göra ingenting. Projektet har uppmärksammats internationellt, men remissinstanser lyfter också ett varningens finger.

Förslaget, som ska presenteras för den finländska riksdagen i höst, innebär att en basinkomst utgår till 2 000 personer för att testa hur arbetslösa kan sporras att ta lågavlönade jobb eller korttidsanställningar.

Under två års tid utbetalas 560 euro i månaden, cirka 5 300 kronor, skattefritt. Inkomsten kvarstår även om den arbetslösa får ett jobb, vilket gör att modellen skiljer sig från tidigare försök.

Men flera remissinstanser i Finland riktar nu kritik mot förslaget, enligt finska YLE.

Bland annat anses modellen vara för dyr och testunderlaget för litet för att kunna ge tillförlitliga svar om basinkomstens effekter.

Dessutom hade arbetsgivarorganisationen EK hellre sett en modell där basinkomsten beskattats bort ifall den arbetslösa får ett högavlönat jobb. Men initiativet beröms också för att vara nytänkande.

Finlands regering har avsatt 20 miljoner euro för sitt spetsprojekt, som har uppmärksammats stort internationellt.

I juni folkomröstade Schweiz om att införa en medborgarlön, men förslaget fick då nej.

Erik Ottosson/TT

Basinkomst

Det finska försöket med basinkomst, eller medborgarlön, innebär att ge människor en inkomst som utbetalas utan motkrav. Målet är att få information om hur den arbetslösa påverkas av ekonomiska incitament. Två tusen personer ingår i projektet som är tänkt att träda i kraft 2017 och ska utvärderas två år senare.