Göran Hägglund. Foto: Fredrik Sandberg/TT

En majoritet av arbetsmarknadens parter säger ja till en höjd pensionsålder. Det innebär att man kan gå i pension först vid 63 års ålder och har rätt att jobba till 69 års ålder.

Under måndagen presenterar förre KD-ledaren Göran Hägglund och förre Metallbasen Göran Johnsson sin genomgång för pensionsgruppen under ledning av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) av vad som krävs för att arbetsmarknadens parter ska acceptera en höjd pensionsålder.

– Vi har utgått från pensionsåldersutredningen som en grund, säger Göran Hägglund till TT.

Den utredningen, som kom 2013, föreslog bland annat att gränsen för att ta ut sin allmänna pension höjs från 61 år till 63 och att rätten att få jobba kvar höjs från dagens 67 år till 69.

– Parterna har förklarat sig villiga att förhandla om det som behövs förhandlas efter en eventuell ändring av lagstiftningen när det gäller de pensionsrelaterade åldrarna, säger Hägglund.

Parterna har enats kring en avsiktsförklaring och har också medverkat till en lista över åtgärder som behövs för att göra det möjligt för fler människor att arbeta längre. Det handlar om bland annat tidigare inträde på arbetsmarknaden, arbetsmiljöfrågor och möjligheter att byta bana under arbetslivet.

– Allt syftar ju till att fler människor inte bara ska vilja, utan också ska få och kunna arbeta längre, säger Hägglund.

Han säger att om riksdagen tar ett beslut under mandatperioden skulle det kunna genomföras från 2020.

– Men det blir upp till politikerna att hantera tidtabell och eventuella övergångsregler. Det vi har gjort är att visa hur arbetsmarknadens parter är beredda att ta ansvar när politikerna fattar sina beslut.

Tolv organisationer ställer sig bakom avsiktsförklaringen. Bara Svenskt Näringsliv har valt att avstå.

– Min tolkning är att de inte tycker att något behöver ändras utan att det här kommer lösa sig av sig självt. Det är inte vår uppfattning utan vi anser att det behövs tydliga politiska beslut.

LO har tidigare kritiserat pensionsåldersutredningen, men står nu bakom avsiktsförklaringen.

– De har tagit ett mycket stort ansvar i det här arbetet. De inser ju att alla andra vägar för att högre pensionsnivåer för deras medlemmar tar väldigt lång tid innan de skulle ha någon verkan, till exempel om man höjde avgifterna, säger Göran Hägglund.

– Det skulle dröja flera decennier innan det gjorde någon nytta. Därför inser man att ska deras medlemmar få rimliga pensioner så måste man också arbeta längre och göra det möjligt för människor att arbeta längre.

TT har sökt LO och Svenskt Näringsliv