Det var 2015 som en undersköterska fick ta emot en örfil mot huvudet av en patient under ett arbetspass på en akutmottagning i norra Sverige.

Fallet gick till tingsrätten där patienten dömdes för ringa misshandel och kränkning av sköterskan, det senare innebar 5 000 kronor i skadestånd. Tingsrätten ansåg inte att en undersköterska bör vara beredd på våld i jobbet, vilket yrkesgrupper som poliser och anställda inom kriminalvården förväntas vara.

Patienten överklagade skadeståndet till hovrätten. Undersköterskans advokat anser att det är en särskild kränkning att bli utsatt för våld på sin arbetsplats, framför sina kollegor.

Och att arbetsbefattningen som undersköterska inte innebär att behöva vara beredd på våld.

Men hovrätten håller inte med. Man ifrågasätter inte att hon är kränkt, men inte så allvarligt att det ger rätt till skadestånd.

Patienten dömdes för ringa misshandel till skyddstillsyn med samhällstjänst. Och undersköterskan får alltså inget skadestånd.