I sitt valmanifest kom Socialdemokraterna med en lång rad löften om arbetsmarknaden. Majoriteten av förslagen är uppfyllda eller åtminstone påbörjade, visar Arbetets genomgång.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.28

Anställningsformen ”allmän visstid” ska ses över. Löftet: Visstid ska bara tillåtas under två år inom loppet av en femårsperiod och anställningsformen ’’allmän visstid’’ ska ses över. 1 maj i år justerades las, i en politisk kompromiss, för att undvika stapling av visstidsanställningar.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.28

Fler högskoleplatser i hela landet. Till 2018 investerar regeringen i 14 300 nya utbildningsplatser på universitet och högskolor i hela landet. Kostnaderna är aviserade till 825 miljoner kronor.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.28

Lönekartläggningar varje år. Från och med 1 januari 2017 ska företag, med minst tio anställda, årligen genomföra en lönekartläggning, i stället för som nu vart tredje år.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.28

En tredje pappamånad ska införas. Den 11 november förra året sade riksdagen ja till en tredje månad för vardera föräldern i föräldraförsäkringen. De nya reglerna började gälla 1 januari 2016.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.28

Nya platser på yrkeshögskolan och vuxenutbildning. Totalt ökar antalet platser på yrkeshögskolan med 20 procent till drygt 30 000 från och med i år. Kostnad: 900 miljoner. Pengar för närmare 20 000 platser på komvux och yrkesvux är också avsatta.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.28

Inför extratjänster för långtidsarbetslösa. Ett av alternativen som ska ersätta fas 3 är extratjänster i välfärden för långtidsarbetslösa. De infördes i november 2015. Platserna är hittills rejält färre än väntat.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.32

Vi ska minska lönegapet. Den oförklarade löneskillnaden mellan män och kvinnor var 4,6 procent 2015. Kvinnors genomsnittslön låg på 95,4 procent av männens. En liten förbättring; 2014 var skillnaden 5 procent.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.32

Taket ska höjas i a-kassan. Löftet var att alla med en lön upp till 25 000 kronor i månaden skulle få 80 procent av lönen i a-kasseersättning. Taket har höjts från 680 till 910 kronor om dagen och de som tjänat 25 000 kronor får 80 procent av lönen de första 100 dagarna.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.32

Arbetsmiljöarbetet ska stärkas. I februari kom en arbetsmiljöstrategi för 2016-2020 som bland annat betonar psykosociala frågor. Arbetsmiljöverket fick även nya uppdrag, som att förebygga olyckor bland vägarbetare. I budgeten kommer mer pengar. Svårt att utvärdera.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.32

Fas 3 ska avskaffas. Hösten 2015 började avvecklingen. I februari i år var det stopp för nya placeringar i sysselsättningsfasen. Senast budet är att fas 3 ska bort under mandatperioden.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.32

Vi vill lösa frågan om delade turer. I valmanifestet förklarades att frågan om delade turer borde lösas inom ramen för de centrala kollektivavtalen i kommuner, landsting och deras bolag. Reglering av delade turer finns nu i Kommunals avtal med SKL.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.32

Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Heltid som norm är långt ifrån verklighet och finns ännu inte i några centrala kollektivavtal. 136 av 290 kommuner lovar heltid till sina anställda. Men trots politiska löften jobbar i snitt fyra av tio i dessa kommuner ännu deltid, visar Arbetets granskning.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.32

Jämställda arbetsvillkor. Gapet har minskat – enligt SCB hade 79 procent av männen fast anställning i juli. En ökning med tre procentenheter på två år. Bland kvinnorna hade 74 procent fast anställning i juli, en ökning med fyra procentenheter på två år.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.32

Vi vill stimulera ett jämlikt uttag av föräldrapenningen. En jämställdhetsmiljard skulle stimulera ett jämlikt uttag. Enligt regeringen är arbetet påbörjat.Grundnivån i föräldrapenningen har höjts från 225 till 250 kronor om dagen. En utredning väntas ge fler förslag i oktober 2017.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.34

90-dagarsgaranti för unga. Enligt valmanifestet ska unga ha jobb, praktikplats eller utbildning inom nittio dagar. Ett av Stefan Löfvens viktigaste löften. Än så länge dock bara i förberedelsefasen. Traineejobb ses som ett steg.

Skärmavbild 2016-09-15 kl. 08.21.34

Svenska löner ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Arbetsmarknadsministern har drivit på för att utländska arbetare i Sverige ska ha samma villkor som svenska. Inom EU finns dock  oenighet om ett framtida utstationeringsdirektiv.

LÄS OCKSÅ 14 av 16 vallöften på väg att infrias

Martina Frisk