STOCKHOLM 20160916 Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterar tillsammans med Tobias Baudin, fˆrbundsordfˆrande i Kommunal (till v‰nster) och HelÈne Fritzon, ordfˆrande i SKL:s fˆrhandlingsdelegation (till hˆger) budgetsatsningar fˆr ˆkad syssels‰ttning och st‰rkt kompetensfˆrsˆrjning inom ‰ldreomsorgen vid en presstr‰ff p fredagen. Foto: Anders Wiklund / TT / kod 10040

Tobias Baudin, Ylva Johansson och Heléne Fritzon. Foto: Anders Wiklund/TT

Med en särskild satsning på vidareutbildning hoppas regeringen få fram minst 20 000 nya undersköterskor de kommande åren. Dessutom förändras de planerade extratjänsterna, som var tänkta att ytterligare stärka den svenska äldreomsorgen.

Efter samtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Kommunal presenterar regeringen i dag en utbildningssatsning för dem som är tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Dessa ska kunna genomgå utbildning för att bli undersköterskor, en yrkesgrupp som det i dag råder stort brist på.

Regeringen vill avsätta resurser motsvarande 10 000 heltidsstudier, meddelar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) vid en presskonferens, där även Kommunals ordförande Tobias Baudin och SKL:s Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, deltog.

– Men många tror vi kommer att studera på deltid, så min bedömning är att det kommer att handla om minst 20 000 som kommer ifråga, säger Johansson.

Det ska också vara möjligt att validera den kunskap man redan har.

Regeringen vill dessutom förändra extratjänsterna inom äldreomsorgen. Dessa tjänster ska kunna gå till dem som inte har erfarenhet av arbete inom vården eller saknar utbildning och ska innebära lättare uppgifter på äldreboenden. Regeringen ser det som en möjlighet för långtidsarbetslösa att komma ut i arbete igen och nu utvidgas satsningen också till att gälla nyanlända.