STOCKHOLM 20151105 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och barn-, ‰ldre- och j‰mst‰lldhetsminister ≈sa RegnÈr (S) hÂller presstr‰ff och presenterar regeringsbeslut g‰llande boende och mottagande av asylsˆkande, nyanl‰nda och ensamkommande barn. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Ylva Johansson och Åsa Regnér. Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen vill förbättra extratjänsterna inom äldreomsorgen, skriver ministrarna Ylva Johansson (S) och Åsa Regnér (S) på Dagens Nyheters debattsida.

”Bristen på utbildade undersköterskor har ökat under flera års tid och fram till år 2023 behöver 100 000 nya medarbetare nyanställas inom äldreomsorgen. Regeringen och parterna är nu överens om ett kompetenslyft inom äldreomsorgen där bland annat förstärkning av extratjänster ingår.”

Den som inte har erfarenhet av arbete inom vården, eller saknar utbildning, ska kunna utföra lättare uppgifter på äldreboenden. Regeringen ser det som en möjlighet för långtidsarbetslösa att komma ut i arbete igen.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterar under fredagen fler förslag ur den kommande budgeten på hur äldreomsorgen ska förbättras.