Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Imprint of a Human Hand with unique details

1.Låg lön och fusk med traktamenten
Företag skickar arbetare utomlands och betalar en mycket låg grundlön, 15 – 30 kronor i timmen. I vissa fall får arbetare ingen lön alls, i stället betalas ett högt traktamente ut. Vinsten för företaget är att de kan pressa ned de sociala avgifterna som i de baltiska länderna beräknas efter lönekostnaderna. Det mest kända exemplet på detta är då det lettiska företaget Laval betalade sina arbetare tjugo kronor i timmen och utöver det traktamente. En svensk byggarbetare tjänar kring 180 kronor i timmen.

Utbredning: Vanligt förekommande.

2.Falska företagare
I framförallt Polen har myndigheterna drivit stora starta-eget-kampanjer. Staten har erbjudit en låg och fast summa för sociala avgifter. Många arbetare har därför startat enmansföretag. Eftersom de sociala avgifterna är låga kan de hålla låga priser och blir därmed attraktiv arbetskraft för exempelvis svenska byggherrar. Baksidan är att arbetarna ofta får en mycket låg pension. Metoden med enmansföretag är vanlig i Polen, Tjeckien, Slovakien och Rumänien. De som åker till Sverige för att jobba arbetar ofta inom skogsindustrin. Lönerna ligger ofta kring 50 – 70 kronor i timmen.

Utbredning: Förekommer.

3.Korttidskontrakt
Detta är en ovanlig metod och utgår ifrån en speciell polsk anställningsform som heter Umowy o dzie som är till för korttidsanställningar. Arbetaren anlitas för att utföra ett uppdrag som ska vara tidsbestämt. Uppdragsgivaren behöver inte betala sociala avgifter och arbetskraftskostnaderna blir därmed låga. Arbetaren får dock inga pensionsinbetalningar. Det har förekommit att arbetare anlitats och sedan utstationerats till andra länder, lönen för den utländska arbetaren ligger oftast mellan femtio och 120 kronor i timmen.

Utbredning: Ovanlig i Sverige.

4.Frontföretag
Ett utländskt företag kan starta ett frontföretag i exempelvis Sverige eller andra EU-länder. Frontföretaget lämnar anbud, skickar offerter och fakturor och har svensk F-skattsedel men har inga eller väldigt få anställda. De anlitar i stället personal från sitt moderland där löneläget är lägre. Ett exempel på den metoden är Laval som startade upp dotterföretaget L&P Baltic bygg som 2004 utförde renoveringen av skolan i Vaxholm. Lönen beror på vilket land som de anställda rekryteras ifrån.

Utbredning: Vanlig.

5.Koncernvarianten
Genom att ha flera olika företag runt om i Europa kan en koncern bolla sina anställda mellan olika bolag. Ett exempel är bemanningsföretaget Atlanco Rimec som har sitt huvudsäte i Irland men har dotterbolag över hela Europa. Ett dotterbolag på Cypern kan anställa polska byggjobbare som försäkras i Grekland och skickas till Sverige för att jobba. Det görs för att dra maximal nytta av olika länders regelverk.

Atlanco Rimec bemannade bland annat bygget genom Hallandsåsen och City-tunneln i Stockholm. Bolaget har även byggt kärnkraftverk i Finland och Frankrike och motorvägar i Nederländerna. I några fall har dotterbolagen gått i konkurs och anställda har inte fått ut lön och ersättningar. Lönen för de som skickas till Sverige ligger kring sextio kronor i timmen och uppåt.

Utbredning: Vanlig.

Källa: Bortom drömmar och tro (2016), LO-rapport.

LÄS OCKSÅ Så kringgår företagen reglerna för att dumpa lönerna

LÄS OCKSÅ Del 1: EU splittrat om utstationeringsregler

Erik Larsson