VISBY 20130703 Fr v Eva Nordmark, ordfˆrande TCO, Karl-Petter Thorwaldsson, ordfˆrande LO, och Gˆran Arrius, ordfˆrande Saco, skopar glass under "glassmingel" fˆr hˆjt tak i A-kassan. Arbetslˆshetsfˆrs‰kringens tak har inte hˆjts sedan 2002. Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX / kod: 10060

2013 deltog Eva Nordmark, ordförande TCO, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, och Göran Arrius, ordförande Saco, i ett glassmingel i Almedalen där de ville höja a-kassan. Det är ett av den S-ledda regeringens vallöften som infriats. Foto: Henrik Montgomery/TT

HALVTID POLITIK. Regeringen kan i halvtid bocka av en lång rad vallöften från 2014. Arbetets genomgång visar att 14 av 16 löften om förändringar som berör arbetsmarknaden helt eller delvis har uppfyllts. Men facken kräver bättre jobbmatchning.

LÄS OCKSÅ Så har S-vallöften uppfyllts – se genomgång

TCO-ordföranden Eva Nordmark har kunnat se flera av sina politiska hjärtefrågor uppfyllda. Höjt tak i a-kassan och rätt till ersättning för förtroendevalda, åtgärder för att stoppa missbruk av visstidsanställningar och kravet på årliga lönekartläggningar är några saker som den rödgröna regeringen genomfört.

– Jag tycker att regeringen har bidragit med en hel del bra beslut som varit viktiga för oss, säger hon.

Sacos ordförande Göran Arrius instämmer:

– Vi är glada över att taket i a-kassan har höjts. Vi anser också att tredje pappamånaden är välkommen.

Arbetet har gått igenom Socialdemokraternas vallöften från 2014 på arbetsmarknadsområdet. Genomgången visar att den S-ledda regeringen förefaller att ha arbetat målmedvetet. Sex av de 16 granskade punkterna från valmanifestet har genomförts. Ytterligare sju är påbörjade. Men det faktum att regeringen bara har stöd av en minoritet i riksdagen väcker fackliga farhågor inför framtiden:

– Jag är orolig för att Sverige hamnar i ett läge där regeringen inte bidrar med så mycket reformer som vi behöver, säger Eva Nordmark.

Det osäkra parlamentariska läget är också något LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är bekymrad över. Därför skakade han och Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne efter valet 2014 hand på att hantera så många frågor som möjligt partsvis.

– Regeringen har ju inte majoritet utan den står och faller med vad de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna röstar på just den dagen och det är för osäkert underlag för att vi ska lita på det. Arbetsrätten, visstider, hur arbetstider ska regleras, de gör sig mycket bättre i avtal än i lag, säger han.

Men trots detta har regeringen som sagt lyckats bocka av flera av de fackliga centralorganisationernas hjärtefrågor. Ändå är önskelistan för mandatperiodens kommande två år lång.

En av de viktigaste frågorna för TCO är att komma tillrätta med matchningsproblemen för de yrken där det råder brist på arbetskraft. När regeringen nästa vecka presenterar sin höstbudget önskar Eva Nordmark ett omställningsuppdrag till universitet och högskolor för att ge dem som redan jobbar bättre möjligheter att utbilda sig.

– Det behövs fler korta kurser, kvällskurser och distansutbildningar. Under ett antal år har utbildningar som är anpassade till yrkesverksamma minskat i ett läge när de behöver växa till. I dag är universitetsutbildningar i stort anpassade efter unga studenter.

Eva Nordmark vill också se ett höjt fribelopp för personer över 25 år. Fribeloppet anger hur mycket du får tjäna innan studiemedlet sänks. Ett höjt belopp skulle få fler som redan skaffat familj och bostad att våga satsa på utbildning, menar hon.

Sacos ordförande Göran Arrius vill också se bättre matchning på arbetsmarknaden.

– För invandrade akademiker är det jättebra att man har infört snabbspår men man skulle behöva öka tempot för att förbättra integrationen. Och det är klart att det behövs en mer effektiv matchning.

Han reagerar däremot starkt på expansionen av högskolan.

– Vi oroas över att man, utan att titta på resurser och kvalitet, säger att man ska ha fler högskoleplatser. Det behövs betydligt mer resurser om man ska öka antalet platser så mycket, säger han angående regeringens investeringar i 14 300 nya utbildningsplatser på universitet och högskolor.

Kritiken viftas bort av LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

– Jag har aldrig förstått motsättningen som tjänstemanna- och akademikerfacken påpekar. Vi vet att det måste finnas många platser för att arbetarnas barn ska välja att gå till en högskola eller universitet. Här tycker jag att regeringen har gjort rätt – det är bra att många får gå på högskola.

Om regeringens första halvlek

LO. Karl-Petter Thorwaldsson.
Lika lön för alla arbetstagare i Sverige: Det tar lång tid men om vi ska ändra arbetstagares rättigheter i Sverige så att vi får svenska kollektivavtal för alla så tar det tid. Regeringen jobbar väldigt mycket med ett utstationeringsdirektiv. Jag tror det blir verklighet kommande år.
Vinster i välfärden: Där har det nästan inte hänt någonting. Roffarmentaliteten pågår för fullt.

TCO Eva Nordmark.
Borttagen jämställdhetsbonus:
 Vi hade hellre sett att Försäkringskassan fick i uppdrag att informera mer om bonusen. Bonusen fick inte avsedd effekt, men jag tror att det beror på att den inte marknadsfördes nog.
Höjt tak i a-kassan: Bara hälften av dem som är arbetslösa i dag har rätt till a-kassa. Fler bör omfattas. Den andra hälften är hänvisade till anhöriga och socialtjänst.

SACO Göran Arrius.
Stärkt arbetsmiljöarbete:
Glädjande att man tar upp arbetsmiljö men det är inte bara olyckshändelser som är viktiga utan även den psykosociala arbetsmiljön. Det är där sjukskrivningstalen ökar.
Höjd inkomstskatt: Magdalena Andersson lovade att inte höja inkomstskatten för vanligt folk. Nu bryter man mot det igen när tusentals ska betala statlig skatt, bland andra sjuksköterskor, lärare och socialarbetare, de som hon sa inte skulle drabbas.

Linda Flood