STOCKHOLM 2015-03-27 Taxibilar vid Stockholms central Foto Emma-Sofia Olsson / SvD / TT / Kod 71754 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro **

Foto: Emma-Sofia Olsson/TT

Taxi Kurir och Taxi 020 har börjat kräva att åkerierna de anlitar ger sina taxiförare villkor i linje med kollektivavtal. Men det är inte tillräckligt, menar Transports ombudsman Lars Mikaelsson.

I våras körde ett hundratal taxichaufförer tutandes mot Taxi Kurirs och Taxi 020:s huvudkontor i Stockholm för att demonstrera mot låga löner och dåliga arbetsvillkor. Drygt två år tidigare kritiserades Folksam, där LO-medlemmar har försäkringar, för sitt tjänsteavtal med Taxi Kurir trots avsaknaden av krav på kollektivavtal för förarna.

– Vi som företag kan inte tvinga våra anslutna åkare att teckna kollektivavtal, sade bolagets kommunikationsansvariga Karin Bergman då och påpekade att det ändå står med som en rekommendation i leverantörsavtalen med åkarna.

Till saken hör att taxibolagen anlitar åkerier som underleverantörer och de i sin tur anställer taxiförarna. Nu bekräftar högsta ledningen för taxiföretagen att kraven på åkerierna skärpts. Arbetet påbörjades i maj och de nya kraven ställs av samtliga bolag i Cabonline Group, tidigare Fågelviksgruppen, där Taxi Kurir och Taxi 020 ingår.

– Vi har infört i våra nya transportörsavtal att åkarna ska ha kollektivavtal. Det är en process vi har startat och det kommer att kräva arbete för att få in alla våra sexhundra underleverantörer. 23 nya avtal med åkare är klara och vi försöker nu att omvandla befintliga avtal. Vi försöker aktivt förändra alla gamla avtal, säger Taxi Kurirs vd Magnus Klintbäck.

I praktiken innebär det dock att åkerierna har tre alternativ: att gå med i Biltrafikens Arbetsgivareförbund som har kollektivavtal med Transport, att teckna avtal direkt med Transport eller att ge sina anställda förare kollektivavtalsliknande villkor. Det senare innebär enligt Magnus Klintbäck att åkerierna följer alla kollektivavtalets villkor ”med pension och allt”.

– Vi kan inte tvinga någon till kollektivavtal men vi kan ställa krav på att ha kollektivavtalsliknande villkor, säger Cabonline Groups vd Thomas Ekman.

Bahir, som av oro för sitt jobb inte vill framträda med sitt riktiga namn, arbetar som taxiförare. Han tycker att det nya kravet låter bra men undrar hur det ska gå i praktiken. Åkeriet han kör för har inte kollektivavtal och han har en känsla av att avtalen som förarna får inte är så starka utan ”kan rivas när som helst”. Han får en andel av det han kör in men ingen garantilön.

– Det är åkarens lagar som gäller. Får jag inga körningar får jag ingen lön, oavsett om jag är ute i 20 timmar.

Bahir är inte med i facket. Anledningen är att han inte vet så mycket om det och vilket stöd han kan få.

– Det är brist på information helt enkelt.

Lars Mikaelsson, ombudsman på Transport, är kritisk till formuleringen ”kollektivavtalsliknande villkor”.

– Det är inte värt vatten. Om åkarna ger lägre lön så går det inte att ta dem för kollektivavtalsbrott. Det är svårt att tvista om det inte finns ett riktigt kollektivavtal. Visst, det är bättre än förut men för oss gäller kollektivavtal genom hängavtal med oss eller genom medlemskap i Biltrafikens Arbetsgivarförbund, säger han.

Taxi Kurirs vd Magnus Klintbäck säger att debatten om bättre villkor i offentlig upphandling har påverkat deras beslut, men att det inte är hela förklaringen. De kan ändå vinna de upphandlingarna som ställer krav i nivå med kollektivavtal, menar han.

– 20 procent av våra gamla åkare uppfyller kraven så i de fallen tar vi de åkarna. Det här arbetet handlar främst om att det blir bättre skydd för de anställda, jag ser bara fördelar med det.