NYMartin-K-webbledartopp

”Den sista som lämnar Norrland släcker lyset”, stod det på protestaffischerna mot 1960-talets flyttvåg. Men enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen måste vi nu snabbt vända på flyttströmmen för att undvika en extrem obalans i avfolkningsbygder, där ett minimum av unga ska försörja en allt större andel äldre.

Arbetslösa bör få flyttstöd och unga bör få fördelar i studiestödet om de väljer avfolkningsbygder, menar rapportförfattarna, och nyanlända måste bättre riktas mot jobb utanför storstäderna.

Vidare måste utbildning och matchning klaras i hela vårt land och inte bara i tillväxtregioner. Dessutom måste vi inse vikten av att affärer och kommunikationer blir kvar. Och här finns en slutsats som får varje Sverigedemokrat att blekna.

Vi bör upprätthålla nettoinvandringen i hela landet på en hög nivå för att undvika att öka försörjningsbördan.

Utanför de befolkningstäta regionerna beräknas bara 370 000 ungdomar göra sitt inträde på arbetsmarknaden fram till 2030 medan hela 570 000 äldre tvärtom lämnar arbetskraften. Obalansen är ett faktum.

Naturligtvis biter dessa siffror inte på Sverigedemokraterna, eftersom SD:s ideologi grundas på rasism och inte på statistik och fakta. Men övriga politiker bör läsa Arbetsförmedlingens rapport. Och det är bråttom. Utflyttningstakten går nu snabbare än på decennier.