STOCKHOLM 2015-05-15 Tv tyska turister tittar p souvenirer i en butik i Gamla stan. Pippi LÂngstrˆm-dockor och h‰sten Lilla gubben. Foto: Nora Lorek / TT / kod 11510

God personalpolitik kan leda till extra bra affärer för butiker. Foto: Nora Lorek/TT

Ta hand om personalen, det kommer att löna sig också i affärerna. Kort, kärnfullt och kanske självklart, men nu också visat i en konsumentundersökning gjord av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Det finns flera butikskedjor som anses behandla sin personal väl. Konsumenternas inställningen betalar sig också i affärerna visar rapporten sammanställd av tre Lundaforskare.

– Att bra service kan ge bra resultat vet vi sedan tidigare, men att också konsumenternas inställning till företagets personalpolitik kan vara helt avgörande, är det första gången någon tagit reda på, säger docent Johan Anselmsson.

Undersökningen är utförd som intervjuenkäter med mer än 1 000 konsumenter framplockade på statistiskt säkerställt sätt. Reslutatet visar att de är beredda att handla mer och dessutom betala extra i en butik som uppfattas ha en schyst personalpolitik.

– Konsumenterna bryr sig inte bara om klädkedjan använder sig av barnarbetare eller inte, utan också i hög grad om hur de uppfattar att de anställda i butiken behandlas, säger Johan Anselmsson.

– Den uppfattningen hos konsumenten är ofta helt avgörande för valet av den ena eller andra butiken och det resultatet var lite förvånande, säger Johan Anselmsson.

Han pekar också på hur snabbt ett förtroende hos konsumenterna kan hota affärerna.

– När anställda hos modekedjan Zara gick ut i medierna och klagade över personalpolitiken, slog det mot konsumenternas förtroende. Gör de så här, hur gör de då inte mot textilarbetare i producentländerna var resonemanget.

Enligt rapporten finns massor att vinna på att satsa mycket på sin personal och att personalavdelningar och marknadsavdelningar borde samarbeta mer för att sprida det budskapet.

– Konsumenterna i butiken, inom service och restaurangbranschen uppskattar god service. Men nästan lika viktigt i valet av butik eller restaurang är hur kunden uppfattar personalpolitiken, säger Johan Anselmsson.

Lundaforskarnas rapport finns publicerad som en artikel på marknadsföringstidskriften ”European Journal of Marketing” webbsida.