Svensk arbetsmarknad står inför stora utmaningar. Vissa grupper har lätt att få jobb, medan andra stannar i långtidsarbetslöshet. På en bakgata i Stockholms innerstad sitter en av personerna som ska se se till att Sverige inte glider isär.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg tar emot Arbetet på huvudkontoret. Under hans chefsskap har myndigheten inlett en ”förnyelseresa” som Mikael Sjöberg hoppas ska leda till att hans utskällda organisation blir effektivare.

Vad kan göras åt den uppdelade arbetsmarknaden?
– Det är en stor utmaning. Hela landet förlorar på en tudelad arbetsmarknad och det finns risker med hög arbetslöshet, som social oro.

Hur ser du på att det är stor arbetskraftsbrist inom vissa branscher?
– En stor utbildningssatsning är viktig och det är ett politiskt ansvar, liksom byggandet av bostäder. Företag behöver också fundera igenom sina kompetensprofiler. Vi ser att vissa företag söker efter samma kompetenser som man gjorde för fyra år sedan men i dag finns inte dessa och då måste man vara mer öppen i sitt sökande.

Vad gör ni för att komma tillrätta med det?
– Vi behöver givetvis också förbättra vårt matchande. Men det är inte så enkelt att om Arbetsförmedlingen fungerar lite bättre så löser vi problemet. Vi har ett behov av utbildningsreformer och att arbetsgivare utvidgar sitt sökande.

Vissa handläggare på Arbetsförmedlingen har hand om ungefär 300–400 arbetssökande. Är det rimligt?
– Det är ingen snittsiffra. Några av våra arbetsförmedlare har så många, men jag hör att den här siffran har satt sig hos opinionsbildare och journalister.

Vad är snittsiffran?
– Vi använder aldrig den men om vi skulle slå ut antal arbetssökande per handläggare så skulle det kanske landa på fyrtio. Vissa handläggare har hand om trettio arbetssökande för att man måste jobba mycket med dem. Och vi har de som har tre hundra som tycker det funkar bra, medan det finns de med åttio som anser att det är alldeles för resurskrävande.

Kan ni göra något åt det?
– Både ja och nej. Då måste vi bli ännu bättre på att förstå vilka sökande som behöver mindre hjälp. För vi kan ju inte trolla fram fler medarbetare. Sedan gäller det att fördela stöd så att de som behöver mycket hjälp inte är så många sökande per handläggare.

– Vi digitaliserar också vår verksamhet så att människor som är arbetslösa men kan sköta mycket själva ska göra mer i framtiden. Det är också ett sätt att avlasta arbetsförmedlarna.

Blir Arbetsförmedlingen mer av en kontrollinstans då för dessa människor?
– Absolut inte, våra kunder ska få den service och hjälp som de behöver i den form som de känner sig bekväma med. En del kommer att vara nöjda med den hjälp de får via våra digitala kanaler, andra kommer att vilja träffa våra handläggare. Det går att jämföra med bank på nätet. Få saknar i dag att köa på banken för enklare ärenden som man själv kan ordna via datorn eller mobilen.

Arbetsförmedlingen har lägst förtroende av alla myndigheter bland allmänheten. Hur kommer det sig?
– Det enkla svaret är att vi inte varit tillräckligt bra. Vi har ett väldigt svårt uppdrag, det är komplext och det ändras dessutom relativt ofta.

På tal om ert uppdrag, borde ni vara mer fristående?
– Ibland tror jag att alla myndigheter och tjänstemän önskar det. Samtidigt är det ju så att politiken, oavsett regering, har ett behov av att få styra efter sina tankar och idéer. Däremot skulle man vilja att politiken utvecklar sitt styrande och blir mer övergripande och sätter mer strategiska mål för oss.

Ylva Johansson har flaggat för att hon vill minska antalet underleverantörer till Arbetsförmedlingen som levererar matchningsstöd och utbildningsinsatser. Vad anser du?
– Vi hade ungefär tusen leverantörer när jag kom och nu är vi nere på 280. Det är en utveckling som vi driver. Det mesta av det här styr inte regeringen, det gör vi och vi går mot färre leverantörer. Det har varit helt avgörande för att vi ska få upp kvaliteten. Jag ser gärna att vi går ned mer i antal, men jag vill inte säga en siffra.

Det finns flera olika former av subventionerade jobb, såsom nystartsjobb och traineejobb. Hur ser du på det?
– Många arbetsgivare har väldigt svårt att förstå vilket system som är bäst för dem och hur de fungerar. Dessutom är det svårt för våra medarbetare att kunna alla regelverk eftersom det finns så många olika jobb. Därför är vår bedömning att det krävs förenkling.

Ni har lämnat ett förslag till regeringen, som fått nobben, hur ni önskar utforma dessa stödjobb till ett enda. Vilket av stödjobben står närmast ert förslag?
– Jag skulle säga att det som nog ligger närmast är nystartsjobb.

Regeringen förbereder en ny form av anställning för att få in fler nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden – så kallad matchningsanställning. Vad anser du om den?
– I grunden är jag positiv, men det avgörs hur konstruktionen ser ut. Sedan får man inte ha alltför höga förhoppningar på stora volymer.

Genom er så kallade ”förnyelseresa” ska Arbetsförmedlingen bli en av Sveriges effektivaste myndigheter till 2020. På vilket sätt?
– Vi kommer att vara mycket mer digitala. Vi ska också ha kunden i fokus och samverka med andra aktörer, som kommunerna, företag och organisationer.

Kan Sverige nå målet om lägst arbetslöshet i hela EU till 2020?
– Det vet jag inte. Det är ett väldigt utmanande mål och om vi kommer att nå det är det bara regeringen som vet.

Sitter du kvar då?
– Ja, det tror jag.

Sverige har infört temporära uppehållstillstånd i samband med hårdare asylregler. Hur ser du på det?
– Tillfälliga uppehållstillstånd försvårar integrationen på arbetsmarknaden, och särskilt korta tillfälliga uppehållstillstånd. Vi är bekymrade över detta. Jag har inga problem att förstå varför regeringen tog beslutet men det kommer att göra vårt jobb svårare.

Hur mycket mer anslag behöver ni kommande år för att klara verksamheten?
– Vi behöver inte så mycket mer pengar. Däremot brukar vi prata om att vi behöver en slags omfördelning. Vi skulle gärna se att vi hade en högre budget för det vi kallar förvaltningsanslag, det vill säga fler anställda. De pengarna kan man ta från våra programanslag.

Migrationsverket behöver mer pengar för en ökad invandring. Behöver inte ni mer pengar för att kunna hjälpa alla nyanlända i jobb?
– Jo, visst är det så. Om vi går fram ett par år så kommer vi behöva tio miljarder kronor mer per år.

Mikael Sjöberg

Karriär: Började som klubbordförande för IF Metall på Whirlpool. Vid sidan av det fackliga engagemanget var han aktiv i SSU och kommunpolitiken i Norrköping innan han tog klivet in i regeringskansliet 1994. Arbetade på arbetsmarknadsdepartementet och finansdepartementet. Har inte själv varit arbetslös.
Poster: Generaldirektör (gd) på Arbetsförmedlingen sedan 2014. Dessförinnan gd på Arbetsmiljöverket. Gd för Arbetslivsinstitutet innan regeringen Reinfeldt lade ner det 2006.
Utbildning: Fordonslinjen på gymnasiet.
Ålder: 49.
Familj: Gift och två barn.
Lön: 148 400 kronor i månaden.
Basar över: 14 400 anställda.

Lågt förtroende för Arbetsförmedlingen
Varje år mäter Sifo myndigheternas anseende bland allmänheten. Sifos anseendeindex sätts enligt skalan -65 till +135, där genomsnittet är +29. I år var det bara Migrationsverket och Arbetsförmedlingen som hamnade under noll.

AF:s anseende bland svenskarna: (Inom parentes Konsumentverket som oftast ligger i topp)
2016: -22 (54)
2015: -28 (48)
2014: -32 (49)
2013: -27 (46)
2012: -21 (47)