Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Över 130 kenyanska skolor har satts i brand sedan i juni. Det är stressade elever som ligger bakom, skriver tidningen Omvärlden.

De senaste veckan brann ytterligare tre skolor i Kenya. Denna gång Tharaka Nithi och Siaya och huvudstaden Nairobi. Bränderna, som ofta anlagts i sovsalar, har inneburit att mer än 6 000 elever skickats hem.

Sedan i juni har 130 kenyanska skolor satt i brand, skriver tidningen Omvärlden.

Den nya utbildningsministern, Fred Matiangi, tror att det är en reaktion på att regeringen skärpt reglerna för de nationella proven för att försvåra för det examensfusk som förekommit.

Andra uppgifter tyder dock på att studenternas missnöje snarare är riktat mot förhållandena på skolorna.

Lärarfacket uppger att arbetsvillkoren försvårats.

– Antalet elever per lärare är alldeles för högt, säger Akello Misori på Kenya Union of Post Primary Teachers till BBC.

Studenterna uppges, enligt tidningen Omvärlden, också vara missnöjda med för små matransoner, trånga sovsalar och förbud mot mobiltelefoner.