MALM÷ 2016-06-01 En polis ombord p en av Kustbevakningens bÂtar kontrollerar en vattenskoter utanfˆr Scaniabadet i Malmˆ p onsdagen. Polisen och Kustbevakningen genomfˆrde under onsdagen en gemensam insats l‰ngs Malmˆs kust och i stadens kanaler fˆr att kontrollera vattenskotrar. Detta efter klagomÂl frÂn simmare och kanotister om buskˆrning. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090

Foto: Johan Nilsson/TT

Nära hälften av alla anställda på en avdelning på Kustbevakningen i Karlskrona har blivit svårt sjuka. Nu inleds en utredning av lokalerna. 

På Kustbevakningen i Karlskrona har nio av ett 20-tal anställda på en avdelning drabbats av svåra sjukdomar de senaste fem åren.

Det handlar om flera fall av cancer och svåra autoimmuna sjukdomar, skriver tidningen Sydöstran.

Därför inleds nu en undersökning av lokalerna på Stumholmen i Karlskrona där de anställda jobbar. Även den psykosociala arbetsmiljön ska undersökas.

– Vi har inte sett den här samlade bilden innan, men nu tar vi det på stort allvar, säger personalchefen Helene Frykler, till tidningen.

I en rapport skriver huvudarbetsmiljöombudet att lokalen har begränsad ventilation, byggnaden är gammal, byggnadsmaterialen okända och Försvarsmakten har under många år använt lokalen som förrådsutrymmen med okänt syfte.