Tunga betongfundament som åker ut i vägbanan och stålrör som kommer in i förarhytten. Det är inte helt ovanligt att olyckor sker.

Problemet med för dåligt säkrade tunga transporter är nämligen stort, enligt Mikael Roos, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Till Sveriges Radios Ekot säger han att han uppskattar att sju av tio tunga transporter inte är tillräckligt surrade och säkrade. Det kan bland annat handla om transporter av stål och betong.

– Vi kan hitta gods som är säkrat till tjugo procent av det som skulle ha säkrats. När det är säkrat upp till femtio procent då kan det se bra ut. Men bristerna när det gäller tungt gods, de är gigantiska, säger Mikael Roos till Ekot.

Varje år anmäls ett par hundra arbetsplatsolyckor kopplade till last som slitit sig eller kommit i rullning. Att problemet är så stort kan förklaras av bristande kunskap om hur godset ska säkras men också att fordonen inte är anpassade för den här typen av transporter.

– Det beror på att man köper transporten från industrier där den som kan köra billigast får uppdraget. Då kan det komma ett fordon som inte är riktigt lämpat, men man kör ändå. Det här ser vi kontinuerligt, säger Mikael Roos till Ekot.

Mårten Johansson, tekniskt ansvarig vid Sveriges Åkeriföretag, menar att industrin som köper transporterna måste börja ställa krav på åkerierna om bättre säkrade laster.