NYMartin-K-webbledartopp

Regeringens minimala höjning av skatten för de rikaste har orsakat ett ramaskri hos Alliansen. Det är en borgerlig reaktion som nu tangerar det löjliga.

Det Alliansen ogillar är att regeringen år 2018 vill begränsa höjningen av inkomstgränsen för statlig skatt. I dag tas statlig skatt ut för inkomster över 36 933 kronor i månaden.

Tidigare har denna gräns fortlöpande höjts med inflationen plus två procentenheter för att kompensera för löneökningar och inflation. Nu vill regeringen bara höja gränsen med inflationen plus en procentenhet.

Och vad blir då resultatet?

Eftersom vi ännu inte vet vad inflation blir finns inget exakt svar men den nya gränsen kommer troligen att hamna runt 38 500 kronor i månadsinkomst.

Den övre gränsen, över vilken även en värnskatt på fem procent tas ut, kommer troligen att hamna runt 54 500 kronor.

I och med att gränsen inte skjuts upp lika mycket som tidigare kommer en något större andel av inkomsterna att hamna ovanför inkomstgränsen för höginkomsttagare.

Det resulterar i en skattehöjning på som mest hundra kronor per månad. För den som hamnar just över 38 500 i månadsinkomst blir resultatet bara några tior i höjd skatt. Och för månadsinkomster under 38 500 kronor händer absolut ingenting.

Dessa förändringar är alltså nog för att få Liberalernas skattepolitiske talesperson Mathias Sundin att storslaget utbrista ”regeringens massiva skattehöjningar slår mot breda löntagargrupper!”.

Och det är dessa förändringar som får Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson att påstå att förslaget slår hårt mot ”barnmorskor, poliser och lärare”.

Vilken värld lever dessa Allianspolitiker i?

Även om en och annan forskare som undervisar på ett universitet i Kristerssons propaganda kan sägas vara en lärare som får höjd skatt är de normala lönerna för dessa yrken inte i närheten av att påverkas. Var fjärde polis kommer inte ens upp i 22 000 kronor i månaden.

Det är tydligt att hundra kronor mindre för en höginkomsttagare är viktigare för Alliansen än dessa polisers löner, eller att en undersköterska eller en personlig assistent knappt kan leva på sin inkomst.

Tänk om vi kunde höra samma indignation när borgerliga kommuner frejdigt höjer priset på allmänna nyttigheter, till exempel för att resa med kollektivtrafik. Men det är ju bara tre chipspåsar, som Stockholms finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M) uttryckte det när resekortet höjdes med 100 kronor i månaden.

Den höjningen drabbade dessutom alla inkomsttagare, inte bara höginkomsttagare.