STOCKHOLM 20100924 - En domarklubba och en uppslagen lagbok i Stockholms tingsr‰tt Foto: Jessica Gow / SCANPIX / Kod 10170

Foto: Jessica Gow/TT

En chef tog upp intima uppgifter om en anställd efter att hon vänt sig till facket. Föreningsrättskränkning, anser Unionen. Arbetsdomstolen håller inte med. Nu får förbundet stå för 176 000 kronor i rättegångskostnader.

En kvinna anser att hon blir trakasserad av chefen på sitt jobb, ett mindre bolag som säljer hushållsprodukter. Hon vänder sig till sitt fackförbund Unionen som vill träffa bolaget. Inför mbl-förhandlingar skickar förbundet över handlingar till bolaget.

På ett personalmöte delar chefen ut Unionens handlingar, dels själva förhandlingsframställan, dels samtliga och delvis privata uppgifter om bland annat kvinnans ”hälsa och sexualliv” till alla anställda. Han går sedan igenom alla handlingar och fäller kommentarer om dem.

Enligt kvinnan säger han att han skulle behöva sälja bolaget om det blir skadestånd. Det bestrider mannen, men medger att kan ha sagt att ”Unionen leker företag” , att förbundet bara är ute efter pengar och att ”åker jag fast för det här vill jag inte vara med längre”.

Enligt Unionen var hans handlade kopplat till att kvinnan vänt sig till facket. Förbundet går vidare med fallet till Arbetsdomstolen (AD) eftersom man anser att mannens handlade kränker föreningsrätten. Mannen själv anser att han behövde försvara anklagelserna som fanns om honom inför sin personal. Onsdag den 7 september kom domen.

Enligt domstolens samtliga ledamöter handlar det inte om föreningsrättskränkning. Utredningen visar visserligen att mannen vid flera tillfällen är kritisk mot Unionen.

Men det krävs mer än en åsikt om facket för att det ska handla om föreningsrättskränkning, skriver man i domen. Det måste handla om ett hot att vidta åtgärder mot en eller flera arbetstagare, resonerar AD. Domstolen hänvisar också till den starka yttrandefriheten i Sverige.

Däremot anser domstolen att det var ”klart olämpligt” att sprida personuppgifter på det här viset. ”Bolagets agerande är så anmärkningsvärt att det kan i ifrågasättas om det är förenligt med den ömsesidiga skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare att visa varandra förtroende och lojalitet som anses följa anställningsavtalet/…/” skriver domstolen vidare.

Men då Unionens jurist inte valt att driva den delen som brott mot mbl kan AD inte pröva den.

Förbundet hade yrkat på 75 000 kronor i skadestånd till kvinnan, och lika mycket till förbundet. Nu får Unionen i stället betala rättegångskostnader på närmare 176 000 kronor.