STOCKHOLM 20080506 Almega presenterar siffror p tillv‰xten inom sektorn hushÂllsn‰ra tj‰ster. Susanne Moffat p HomeMaid, ett fˆretag som utfˆr hushÂllsn‰ra tj‰nster Ât privatpersoner. Foto Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det är dubbelt så vanligt att inhyrd manlig personal drabbas av arbetsolyckor jämfört med andra anställda. Nu ska Arbetsmiljöverket granska bemanningsbranschen.

Framför allt är det unga bemanningsanställda män som råkar ut för skador i jobbet, visar Arbetsmiljöverkets nya arbetsskadestatistik. Över 30 procent av de anmälda arbetsolyckorna i bemanningsbranschen mellan 2011–2015 handlar om personer under 25 år.

24 procent av anmälningarna kom från kvinnor och 76 procent av män.

Det är fallolyckor, belastningsskador och olyckor med transportutrustning och hantverktyg som anmäls. Vanliga skador bland kvinnor är fall- och belastningsskador.

Kvinnliga städare, fordonsmontörer, truckförare och lagerassistenter toppar olycksstatistiken.

Arbetsmiljöverket har beslutat att under hösten inspektera 400 arbetsställen. Hundra inspektioner ska göras på bemanningsföretag och 300 på deras kundföretag i olika branscher.

– Vi kommer i första hand att titta på brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet med inriktning på bland annat arbetsgivares introduktionsansvar, säger Heli Aarnipuro, nationell samordnare av inspektionsinsatsen vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Under förra året jobbade drygt 67 000 anställda i den snabbt växande svenska bemanningsbranschen. Också internationellt växer branschen och inom EU ökar antalet bemanningsanställda över landsgränser för varje år.

Samtidigt ökar antalet arbetsolyckor inom branschen.

Bland tusen sysselsatta män under den undersökta perioden anmäldes 15 arbetsolyckor om året. Det är dubbelt så många som genomsnittet i samtliga branscher. Bland kvinnor i bemanningsbranschen ligger man på snittet, sju anmälda arbetsolyckor per 1000 sysselsatta.

– Inhyrd personal har många gånger de tyngsta arbetsuppgifterna. De är också ofta på nya arbetsplatser och behöver en säker start för att kunna utföra sina arbetsuppgifter riskfritt. Då är en grundläggande introduktion mycket viktig, säger Heli Aarnipuro.

Bemanningsbranschen synades senast 2011–2012. Då visade det sig att det finns brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkets inspektioner visade att ansvaret för inhyrd personal ofta faller mellan stolarna och att personalen får bristfällig eller ingen introduktion.

Inte heller följer många företag arbetsmiljölagens krav på säkerhet. Trots att lagstiftning och Arbetsmiljöverket gäller också bemanningsanställda.

Ansvaret för att lagar och förordningar följs ligger hos bemanningsföretaget, men också hos det företag som hyr in personal. Det betyder att arbetsgivarna ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där riskbedömningar är en viktig del för att identifiera och minimera risken för skador.

– Vår senaste inspektionsinsats visade att bemanningsbranschen har dokumenterade rutiner för sitt arbetsmiljöarbete, men de måste också jobba praktiskt med dessa, säger Heli Aarnipuro.

Skärmavbild 2016-09-06 kl. 10.35.38

Statistik och grafik: Arbetsmiljöverket

Statistik och grafik: Arbetsmiljöverket

Statistik och grafik: Arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren skyldigheter

• arbeta aktivt och ha rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet även för inhyrd/uthyrd personal
• se till att kunskaperna om risker i arbetet är tillräckliga hos arbetsledare, chefer och anställda
• undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön
• vidta åtgärder för att förebygga olyckor och ohälsa
• utreda och undersöka orsakerna till tillbud, olyckor och arbetssjukdomar.

(Källa; Arbetsmiljöverket)