STOCKHOLM 20140217 Antalet hj‰rtstartare i Sverige har ˆkat explosionsartat de senaste Âren, men f vet var de 20 000 apparaterna sitter. Nu utreds mˆjligheten till en nationell sms-kedja med fˆrhoppningen att fler liv ska r‰ddas. ---Hj‰rtstartare, defibrillator, p en arbetsplats. Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010

Foto: Janerik Henriksson/TT

Risken för hjärtinfarkt är större på måndagar, visar resultat från ny svensk forskning.

Att hjärtinfarkt kan kopplas till stress är välkänt. Nu pekar en svensk forskningsstudie ut dagar och högtider då risken för sjukdomen är högre än vanligt.

Efter att ha gått igenom data för fler än 150 000 hjärtinfarkter i Swedeheart-registret såg forskarna att risken för hjärtinfarkt under måndagar är elva procent högre än snittet. Under julhelgerna var motsvarande siffra sju procent.

John Wallert, psykolog och forskare vid Uppsala Universitet, säger till Dagens Medicin att många upplever subjektiv stress utifrån ”relativt godtyckliga kulturella vanor, delvis i otakt med vår biologi” under de här perioderna. Under veckoslut och i juli månad är risken däremot lägre.

– En intressant aspekt var att uteslutande pensionärer hade ökad risk för infarkt under julhelgerna. Kanske kan den yrkesverksamma delen av befolkningen se mer avkopplande på denna ledighet, säger John Wallert till Dagens Medicin.

Liknande internationella studier har gjorts tidigare. Men ett resultat gör att den svenska studien sticker ut – att risken för infarkt minskar under juli månad. Då är risken åtta procent lägre än snittet.

– Att färre insjuknar just under juli har tidigare inte visats i andra länder. Kanske är just sommarsemestern kopplat till en skyddseffekt just hos svenskar, säger John Wallert till Dagens Medicin.