Inga-Kari Fryklund. Foto: Fredrik Welander

Inga-Kari Fryklund. Foto: Fredrik Welander

ARBETET DEBATT. Sänkta ersättningar för assistans från regeringen skapar konflikt på arbetsmarknaden. Det skriver Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Som aktör inom personlig assistans är man helt beroende av intäkterna som staten via Försäkringskassan delar ut. Det finns inga andra intäkter att få. Och så ska det vara för att alla som behöver service i form av personlig assistans ska få en rättvis och jämlik hjälp och vård.

Arbetet som personliga assistenter gör tar bort hinder för ett delaktigt och meningsfullt liv och är ofta skillnaden mellan att överleva och att verkligen leva. Många menar att införandet av personlig assistans är en av de största frihetsreformerna som införts de senaste decennierna men hela sektorn är nu satt under hård press. Kommunal kräver lönehöjningar, trots att regeringen inte skjuter till mer pengar.

Bakgrunden är att regeringen och Vänsterpartiet beslutat att inte höja assistansersättning i samma nivå som de kollektivavtalade lönerna, vilket är väldigt märkligt då man samtidigt säger sig värna den svenska modellen. Assistansföretagens totala intäkter kommer via ersättningen som bestäms av regeringen.

Den höjs i år med 1,4 procent och kommer inte räknas upp mer än så kommande år samtidigt som de kollektivavtalade lönerna stiger med 2,2 procent. Vårdföretagarna tycker att det är självklart att lönen ska öka för personliga assistenter, precis som för alla andra på arbetsmarknaden.

Ersättningen från regeringen har under flera år legat under löneökningarna i samhället i stort och då blir det svårt för företagen att täcka alla ökade kostnader. Ett företags kostnader är inte bara lön och det finns flera saker, utöver lönen, som kommer arbetstagaren till dels. Det kan vara handledning, kompetensutveckling, personalvård och mycket annat.

Kostnaderna för att rekrytera, IT, lönesystem och redovisning måste också betalas med pengen de privata aktörerna får från regeringen, och kostnaderna för detta ökar över tid.

En av de plötsliga kostnadsökningar som branschen blivit utsatt för är slopandet av den lägre arbetsgivaravgiften för unga. I en bransch där runt 25 000 personliga assistenter är under 26 år innebär förändringen väsentligt högre kostnader. Den 1 juni i år togs ungdomsrabatten bort helt och full arbetsgivaravgift gäller för alla personliga assistenter, oavsett ålder.

Inte nog med detta så kommer Försäkringskassan från och med 1 oktober i år övergå från förskotts- till efterskottsbetalning av ersättningen. Det innebär att varje utförare måste ligga ute med minst en månadslön för sina anställda innan ersättningen från Försäkringskassan kommer in. Detta kommer att slå mycket hårt mot hela assistansbranschen då likviditetsbristen redan är ett faktum för många företag.

En undersökning bland Vårdföretagarnas medlemsföretag visar att varannan utförare är mycket orolig för huruvida de kommer att klara övergången ekonomiskt. Realiteten i dag är att drygt tre av tio privata assistansföretag inte gör någon vinst alls. Den genomsnittliga vinstmarginalen ligger på 3,5 procent innan de höjda arbetsgivaravgifterna. Det är nivåer som för företag i stort är mycket låga och inte tillåter företagen att planera för framtiden.

Risken är att mindre företag som har höga kvalitetsambitioner men inte lyckats spara ihop till ett överskott för att klara övergången till efterskottsbetalning kommer att slås ut. Kvar blir de företag som inte har några ambitioner i den assistans de utför och som ägnar sig år fusk eller oetisk affärsverksamhet. Det är en mindre andel i dag men väntas öka när de seriösa företagen inte längre orkar fortsätta.

Företagen vill höja lönerna för branschens medarbetare i nivå med övriga arbetsmarknaden men det går inte med regeringens ersättningsnivåer. Trots branschens svåra läge har Vårdföretagarna varit beredda att erbjuda Kommunal ett paket som under avtalsperioden ger medarbetarna 2,2 procent i löneökningarna som slår igenom fullt ut om fyra månader, samtidigt som ersättningen från regeringen höjs.

Vi vill värna kvaliteten i assistansen, goda arbetsvillkor samt seriösa företag.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna