Hela sex år. Så mycket skiljer det i livslängd mellan hög- och lågutbildade i Sverige i dag. Skillnaderna har dessutom vuxit de senaste femton åren. Det framkom när Kommissionen för jämställd hälsa i dagarna släppte sitt delbetänkande.

Sex år kan på papperet låta diffust. Men det kan vara skillnaden på att hinna se sitt första barnbarn födas, att hinna se det gå sin första dag i skolan. Det är också en fråga om livskvalitet – att kroppen ska orka genom arbetslivet och åren därefter.

Först i maj nästa år ska kommissionen lägga fram ett slutbetänkande. Till grund för dess arbete ligger regeringens uppdrag att hälsoklyftorna ska slutas på en generation. Men att det brådskar att komma med förslag som kan ge bättre förutsättningar för en jämlik hälsa råder det ingen tvekan om.

För lågutbildade kvinnor har till exempel medellivslängden knappt alls ökat de senaste tjugo åren. Några enkla svar till varför det ser ut så finns sannolikt inte. Men man kan fundera på hur medellivslängden hänger ihop med villkoren på arbetsmarknaden och de arbetsmiljöproblem som existerar på våra arbetsplatser.

I veckan tar Arbetet en närmare titt på vilka skillnader det finns mellan män och kvinnor när det gäller att arbeta heltid i den kommunala sektorn. Att deltidsarbetet är utbrett i kvinnodominerade yrken är vid det här laget väl känt. Men att det också råder stora skillnader mellan könen inom den offentliga sektorn är inte lika omdiskuterat, om än anmärkningsvärt.

Inom förskola- och barnomsorg jobbar till exempel åtta av tio män heltid. Bland kvinnorna är det drygt sex av tio. På samma sätt arbetar sex av tio män heltid inom äldreomsorgen, medan det bland kvinnorna är fyra av tio som arbetar heltid. Läs mer om det här.

I Skönsmon i Sundsvall fick de anställda i hemtjänsten möjlighet att själva organisera sitt arbete. Resultatet är att arbetslaget mår bättre, färre är sjukskrivna och brukarna är mer nöjda. Det positiva exemplet har väckt uppmärksamhet och inneburit många studiebesök från andra kommuner, regeringen och riksdagspartier.

Läs om hur hemtjänsten i Skönsmon gick till väga för att få en bättre arbetsmiljö på onsdag den 7 september här på webben!