NYMartin-K-webbledartopp

Invandringen får inte svensk arbetsmarknad att kollapsa. Tvärtom klarar sig Sverige mycket bra. Faktiskt bäst i hela EU. Mot Sverigedemokraternas vilja framgår detta tydligt av statliga Konjunkturinstitutets (KI) nya arbetsmarknadsprognos.

Vi får inte blunda för att sysselsättningen bland utrikes födda är klart lägre än bland svenskfödda. Men utvecklingen de senaste åren stämmer inte med högerns katastrofbild.

Sysselsättningsgraden har i stället stigit kraftigt för alla, och speciellt mycket för utrikes födda. Detta trots att den invandring vi upplevt främst skett som flyktinginvandring och inte som ordinär arbetskraftsinvandring.

Sverige befäster därmed sin position som det EU-land som har högst sysselsättning totalt för både inrikes och utrikes födda.

– Men det här är ingen tävling, säger KI:s prognoschef Jesper Hansson när han presenterar rapporten.

– Vi ska inte jämföra oss med andra länder. Vi ligger redan högst. Lösningen på hur vi ska få upp sysselsättningen ännu mer ligger inte och väntar i något annat EU-land.

Så sant. Tänk om Annie Lööf, Kinberg Batra och de övriga Alliansledarna kunde lyssna på dessa ord i stället för att propagera för de lönesänkningar som redan har misslyckats i Tyskland och andra EU-länder.