Martin Wästfelt. Foto: Alex Giacomini

Martin Wästfelt. Foto: Alex Giacomini

Mycket tyder på att Unionen och Sveriges Ingenjörer inte kommer att kunna sätta kraft bakom sitt krav på flexpension i avtalsrörelsen 2017.

LÄS OCKSÅ Almega hindrar kamp för flexpension

– Risken är stor att vi inte hinner få besked från Arbetsdomstolen i tid för att kunna använda konfliktvapnet, säger Unionens chefsjurist Martin Wästfelt. Särskilt nu när hanteringen i Arbetsdomstolen försenas av en ren processfråga.

Som Arbetet har rapporterat tvingades Unionen och Sveriges Ingenjörer dra tillbaka sitt strejkvarsel för flexpensionskravet i våras, sedan Arbetsdomstolen (AD) bedömt att fredsplikt råder i frågor som rör tjänstepensionen.

Arbetsdomstolens beslut var interimistiskt, vilket betyder att det gäller till dess att en slutgiltig prövning har skett. De båda facken har bett AD om en sådan definitiv prövning.

LÄS OCKSÅ Olovlig strejk för tjänstemän

Men motparten Almega har krävt att Arbetsdomstolen avvisar hela frågan, eftersom konfliktvarslen har dragits tillbaka och domstolar inte ska syssla med att pröva hypotetiska frågeställningar om eventuella framtida konflikter.

– Vi kommer att svara på Almegas invändning inom kort, säger Martin Wästfelt. Självklart anser vi att det finns ett starkt intresse av att AD prövar frågan.

– Det är synnerligen viktigt för parterna att få vägledning för framtiden. Inte bara för Unionen och Sveriges Ingenjörer, utan även för IF Metall och andra fackförbund som har deltidspension. Frågan påverkar alla som tycker att den här typen av branschvisa lösningar måste gå att förhandla om, ytterst med möjlighet att använda stridsåtgärder.

LÄS OCKSÅ Därför bråkar Almega och facken om flexpension

Facken har tid på sig till den 14 september att yttra sig till Arbetsdomstolen. Sedan får Almega ännu en chans att yttra sig skriftligt. Först därefter kan Arbetsdomstolen avgöra om ärendet alls ska behandlas i domstolen.

Redan före Almegas invändning var tiden mycket knapp om Arbetsdomstolen skulle hinna gå till botten med frågan om fredsplikt vad gäller tjänstepensionen ITP. Ärendet är komplicerat: ITP-avtalets historik från 1960-talet och framåt måste gås igenom och AD behöver troligen begära in yttranden från PTK och Svenskt Näringsliv.

LÄS OCKSÅ Almega varnar Unionen om pensionsavtal

Om AD inte hinner ge ett slutgiltigt besked före avtalsrörelsen 2017 gäller det interimistiska beslutet – och då kan Unionen och Sveriges Ingenjörer inte varsla om konflikt.

– I vart fall inte om varslet är utformat som förra gången, tillägger Martin Wästfelt.

Facken har diskuterat att säga upp ITP-avtalet, som har en uppsägningstid på sex månader, men vill inte kommentera det alternativet närmare. Svårigheten är att en uppsägning skulle sätta pensionsvillkoren för alla privattjänstemän på spel – även inom industrin, handeln och andra branscher.

Almegas vd Anna-Karin Hatt säger till tidningen Kollega att hon hoppas på en förhandlingslösning på frågan om flexpension, gärna i en dialog med facken före avtalsrörelsen. Men hon står fast vid sitt nej till en kollektiv pensionslösning.