Övertidsuttaget inom Polismyndigheten har ökat kraftigt. Allt fler poliser under 40 säger upp sig.

Antalet ärenden som polisen redovisar till åklagare har minskat med 7,3 procent under årets första sex månader och den så kallade brottsuppklarningsprocenten är den lägsta på 16 år.

Sveriges statsminister medger att läget inom polisen är besvärligt men tycker att det är att gå för långt att ”plötsligt bara skrika att det är kris i hela polisorganisationen”.

– Det finns säkert ställen där det är väldigt besvärligt och poliser slutar. Det är inte bra och det måste vi ha respekt för, säger Stefan Löfven till TT i samband med ett besök i Örnsköldsvik.

Enligt Stefan Löfven tilldelas mer resurser till polisen i budgeten om några veckor, men han vill inte gå in på hur mycket.

– Vi svarar när vi lägger budgeten, säger han.

Flera polisanställda har på senare tid krävt rikspolischef Dan Eliassons avgång. Löfven säger att han har förtroende för Eliassons sätt att leda myndigheten och den gigantiska omorganisation som inleddes i januari förra året. Han säger att regeringen noga följer upp arbetet med omorganisationen och framhåller att det är polisledningens ansvar att göra justeringar om det behövs.

Inte heller inrikesminister Anders Ygeman anser att polisorganisationen befinner sig i kris.

– Däremot är läget för polisen hårt ansträngt. De har den största omorganisationen kanske någonsin i svensk polis, men också det stora flyktingmottagandet och det förhöjda terrorhotet, säger han till TT.

Ygeman anser att mycket av den kritik som nu framförs felaktigt kopplas till den stora omorganisationen — som exempelvis tidigare nedlagda polisstationer och missnöje med löneutvecklingen.

– Sedan finns det annat som rör effektiviteten i den nya organisationen och där måste vi vara lyhörda och ta kritiken på allvar och se om vi behöver göra justeringar, säger Ygeman.

Redan inför omorganisationen stod det klart att en så stor förändring kortsiktigt skulle påverka utredningsresultaten negativt. Nu har drygt ett och ett halvt år med den nya organisationen passerat och Anders Ygeman anser att resultaten ”och känslan i polisorganisationen” måste förbättras under hösten.

– Vi har det här året på oss, sedan ska den nya organisationen sitta. Sedan kommer det att ta längre tid att ta ut effekterna av den nya organisationen, säger Ygeman.

• Antalet polisanställda under 40 som avslutat sin anställning inom polisen har ökat kraftig — från 72 stycken år 2011 till 121 förra året. Enbart under årets första sex månader har 102 anställda, yngre än 40, avslutat sina anställningar.

• Att många valt att sluta är en av flera anledningar till ett växande övertidsuttag som tynger de anställda. Kostnaden för övertidstillägg för poliser och civilanställda har ökat med 36 respektive 43 procent under januari—juni i år jämfört med samma period förra året.

• Antalet ärenden som polisen redovisar till åklagare har minskat med 7,3 procent under årets första sex månader och enligt preliminära augustisiffror forsätter försämringen.

• Fler civila utredare uppges vara en av lösningarna på de dåliga utredningssiffrorna. Häromdagen fattades också beslut om vilka krav som ska ställas på civila som vill bli förundersökningsledare — en tjänst som tidigare enbart poliser inom myndigheten kunde få.

Källa: Polismyndigheten